ยาสำหรับรักษาโรคเกาต์

ยาสำหรับรักษาโรคเกาต์ช่วงที่มีการอักเสบประกอบไปด้วย

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDS

 • Indomethacin ขนาดรับประทาน 25 - 50 mg วันละ 4 ครั้ง
 • Naproxen ขนาด 500 mg วันละ 2 ครั้ง
 • Ibuprofen ขนาด 800 mg วันละ 4 ครั้ง
 • Sulindac ขนาด 200 mg วันละ 2 ครั้ง
 • Ketoprofen ขนาด 75 mg วันละ 4 ครั้ง

ข้อระวังของการใช้ยากลุ่มนี้

 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร
 • ผู้ป่วยที่รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดไตเสื่อม
 • เกิดอาการบวมเท้า ควรจะระวังการใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

Colchicine

ขนาดที่ใช้ 0.5 to 0.6 mg ทุกชั่วโมงจนอาการดีขึ้นหรือเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ให้ยาได้ไม่เกิน 6 mg

Corticosteroids

 • รับประทาน Prednisone ขนาด0.5 mgต่อน้ำหนัก 1 กก ในวันแรก และลดขนาดยาลงวันละ 5 มก
 • ยาฉีด Triamcinolone acetonide เข้ากล้าม 60 mg ให้ซ้ำได้ใน 24 ชั่วโมง
 • ยาเข้าข้อ สำหรับข้อเล็กใช้ 5 to 20 mg ข้อใหญ่ใช้ 10 to 40 mg
 • ยา ACTH 40 - 80 IU ฉีดเข้ากล้ามทุก 8 ชั่วโมง