หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อาการของการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบตันชั่วคราว (TIA) จะเหมือนกับอาการของหลอดเลือดสมอง แต่ต่างจากโรคหลอดเลือดสมองตรงที่อาการจะคงอยู่เพียงไม่กี่นาทีหรือหลายชั่วโมงเท่านั้น

สัญญาณของ TIA เช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดสมอง อาการและอาการแสดงของ TIA มักจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

อาการหลักๆ จำได้ด้วยคำว่า FAST: Face-Arms-Speech-Time

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่จะตระหนักถึงสัญญาณและอาการเหล่านี้ หากคุณอาศัยอยู่กับหรือดูแลคนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง การตระหนักถึงอาการต่างๆ นั้นมีความสำคัญยิ่งกว่า

อาการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้

แต่อาจจะมีอาการและอาการแสดงอื่น ๆ ได้แก่:

ขอคำแนะนำทางการแพทย์

ในระยะเริ่มต้นของ TIA เราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นโรค TIA หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องโทรศัพท์ 1669 ทันทีและขอรถพยาบาลหากคุณหรือคนอื่นแสดงอาการ

แม้ว่าอาการจะหายไปในขณะที่คุณกำลังรอรถพยาบาลมาถึง ก็ยังควรทำการประเมินที่โรงพยาบาล

TIA เป็นการเตือนว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตอันใกล้ และการประเมินสามารถช่วยแพทย์กำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลดโอกาสของเหตุการณ์นี้

หากคุณคิดว่าคุณอาจเคยเป็นโรค TIA มาก่อน แต่อาการได้หายไปแล้วและคุณไม่ได้ขอคำแนะนำจากแพทย์ในขณะนั้น คุณควรนัดหมายแพทย์โดยด่วนเพื่อให้แพทย์ส่งต่อคุณเพื่อรับการประเมินจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม .

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวินิจฉัย TIA

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน