การวินิจฉัยโรคมาลาเรีย


การวินิจฉัยมาลาเรียสามารถทำได้โดยการตรวจพบเชื้อมาลาเรียจากการตรวจเลือด เราควรจะตรวจเลือดในคนที่สงสัยว่าจะเป็นมาลาเรีย โดยมีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแม้ว่าจะอยู่ช่วงสั้นๆเช่น การรอเครื่องบินที่สนามบินเป็นต้น

ระยะเวลาที่ควรจะเจาะเลือด

ปกติผู้ป่วยจะมีอาการก่อนการตรวจพบเชื้อ 1-2 วัน ดังนั้นหากสงสัยอาจจะต้องเจาะเลือดให้ถี่ๆจนกระทั่งพบเชื้อหรือพบว่าเป็นโรคอื่น นอกจากนั้นการตรวจเชื้อยังมีประโยชน์ในการติดตามผลการรักษาด้วย

การตรวจเลือดจะพบว่าผู้ป่วยมีอาการซีดเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ตรวจปัสสาวะจะพบไข่ขาวเล็กน้อย ในรายที่เม็ดเลือดแดงแตกมากจะพบว่าปัสสาวะสีเข้มและมีอาการไตวาย

วงจรชีวิต >แหล่งระบาด >ลักษณะทางคลินิก >การวินิจฉัย >การรักษา >โรคแทรกซ้อน >การป้องกัน > มาลาเรียขึ้นสมอง

เพิ่มเพื่อน