การรักษามาลาเรีย


สำหรับท่านที่เคยไปบริเวณที่เป็นแหล่งระบาดของเชื้อมาลาเรีย และมีอาการไข้สูงหนาวสั่น ท่านต้องนึกถึงมาลาเรียเป็นอันดับต้นๆ เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นมาลาเรียแล้วต้องรีบให้การรักษาอย่างรีบด่วน

ในการรักษาจะต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญได้แก่ มาลาเรียนั้นเป็นชนิดธรรมดาหรือมาลาเรียที่มีโรคแทรกซ้อน ความรุนแรงของโรคจำนวนเม็ดเลือดแดงที่มีการติดเชื้อ เชื้อนั้นเป็นเชื้อชนิดไหน แหล่งที่ติดต่อเป็นทีไหนมีการดื้อยามากน้อยแค่ไหน

การเลือกชนิดของยา วิธีการให้ยาเช่นยาฉีดหรือยารับประทานจะต้องพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น

ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นมาลาเรียทพี.ฟาลซิปารัมี่ไม่มีโรคแทรกซ้อน

มาลาเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนหมายถึงมาลาเรียที่มีอาการ แต่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งจากอาการของโรค และจากผลการตรวจคมีในเลือด มาลาเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนมักจะเกิดจาก

สำหรับองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้ยา

 • Artemisinin-based combination therapies เป็นยาที่แนะนำให้ใช้เป็นยาอันดับแรก
 • ACTsควรจะให้อย่างน้อย 3 วัน
 • ยาที่เป็นทางเลือกอันดับที่2ได้แก่ DHA+PP Q is an ACT option for first-line treatment of uncomplicated P. falciparum malaria worldwide.

การรักษา P. falciparum malaria ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน

First-line antimalarial treatment

 • Artemisinin-based combination therapies (ACTs) เป็นยาที่แนะนำให้ใช้รักษามาลาเรีย P. falciparum malaria ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน
 • ยาในกลุ่ม ACTs ที่แนะนำได้แก่
  • artemether plus lumefantrine, artesunate plus amodiaquine, artesunate plus mefloquine, and artesunate plus sulfadoxine-pyrimethamine.
 • Artemisininและอนุพันธ์ไม่ควรใช้เป็นยาเดี่ยว
 • Artemisinin-based combination therapies (ACTs) ใช้แทนยา sulfadoxinepyrimethamine (SP) plus amodiaquine (AQ)ในการรักษามาลาเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน
 • ACTsควรจะให้อย่างน้อย 3วัน
 • Dihydroartemisinin ผสม piperaquine (DHA+PPQ) เป็นทางเลือกในการรักษามาลาเรียที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน
 • ควรจะให้ single dose primaquine (0.75 mg/kg) ครั้งเดียวร่วมกับยา ACTs

Second-line antimalarial treatment:

 • ยา ACTที่ใช้ได้;
  • artesunate plus tetracycline or doxycycline or clindamycin; any of these combinations to be given for 7 days;
  • quinine plus tetracycline or doxycycline or clindamycin; any of these combinations should be given for 7 days.

การรักษามาลาเรียที่มีโรคแทรกซ้อน

มาลาเรียที่มีโรคแทรกซ้อนเป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องวินิจฉัยให้เร็วที่สุดและรักาาให้เร็วที่สุดโดยให้ยาเข้าทางเส้นเลือด มาลาเรียที่มีโรคแทรกซ้อนมักจะเกิดจากเชื้อ พี.ฟาลซิปารัมโดยมากมักจะเกิดการติดเชื้อรุนแรง คือมีการติดเชื้อของเม็ดเลือดแดงร้อยละ 1-2% ตารางข้องล่างแสดงภาวะที่มีโรคแทรกซ้อน

อาการ

Description

ผู้ป่วยโคม่า cerebral malaria

ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวมากกว่า 30 นาทีหลังชัก

ชัก

มีอาการชักมากกว่า 2 ครั้งใน 24 ชม.

ภาวะซีด

ความเข้มข้นของเลือดลดลง(Hct) <15%, หรือ hemoglobin <5g/dl, โดยมีการติดเชื้อของเม็ดเลือดแดงมากกว่า 1-2%

มีเลือดออกผิดปกติ

เลือดออกจากจมูก เหงือก ทางเดินอาหาร

หายใจวาย

ผู้ป่วยหายใจเร็ว อาจจะมีตัวเขียว หายใจเสียงดัง

ไตวาย

ปัสสาวะออกน้อยกว่า <400 ซซ/24 ชม (<12 ml/kg per 24 hrs in children); เมื่อให้น้ำเกลือแล้วปัสสาวะออกไม่มากขึ้น serum creatinine >3.0 mg/dl (>265 _mol/l)

เม็ดเลือดแดงแตกทำให้มีhemoglobin ในปัสสาวะ

ปัสสาวะจะมีสีดำ หรือน้ำตาล

น้ำตาลในเลือดต่ำ

Glucose <40mg/dl

ความดันโลหิตต่ำหรือช็อค

ความดันSystolic BP <50 ในเด็กอายุ1-5 or <70 ในผู้ใหญ่

มีความเป็นกรดในเลือด

Arterial pH <7.25 or plasma bicarbonate <15 mmol/l

มีดีซ่าน  

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเคมีว่าโรคมาลาเรียมีอาการรุนแรง

 • hypoglycaemia (blood glucose < 2.2 mmol/l or < 40 mg/dl)
 • metabolic acidosis (plasma bicarbonate < 15 mmol/l)
 • severe normocytic anaemia (Hb < 5 g/dl, packed cell volume < 15%)
 • haemoglobinuria
 • hyperparasitaemia (> 2%/100 000/μl in low intensity transmission areas or > 5% or 250 000/μl in areas of high stable malaria transmission intensity)
 • hyperlactataemia (lactate > 5 mmol/l)
 • renal impairment (serum creatinine > 265 μmol/l).

หากมีผู้ป่วยมาลาเรียและมีอาการหนักดังตารางข้างบน จะมีหลักการรักษาดังต่อไปนี้

 • ให้การรักษาเร็วที่สุด
 • คำนวณขนาดของยาตามน้ำหนักของผู้ป่วย
 • ให้ยารักษามาลาเรียทางหลอดเลือดดำ
 • ต้องให้ยาในขนาดสูงเมื่อเริ่มการรักษา
 • เปลี่ยนเป็นยารับประทาน เมื่อผู้ป่วยดีขึ้น
 • เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของโรคและผลข้างเคียงของยา

Treatment of severe malaria

 • สำหรับผู้ใหญ่จะให้ artesunate เข้าทางหลอดเลือด IVหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ IM:
  • ยาที่ใช้แทนคือ artemether หรือ quinine ในกรณีที่ไม่มี artesunate
 • สำหรับเด็ก จะให้ artesunate เข้าทางหลอดเลือด IVหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ IM:
  • ยาที่ใช้แทนคือ artemether หรือ quinine ในกรณีที่ไม่มี artesunate
 • จะต้องให้ยาทางหลอดเลือดอย่างน้อย 24ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ใช้ยารับประทานต่อให้ครบยาที่ใช้ได้แก่
  • ยาผสม ACT
  • artesunate ผสม clindamycin หรือ doxycycline;
  • quinine ผสม clindamycinหรือ doxycycline.
 • ในกรณ๊ที่ไม่สามารถให้การรักษาตามแผนได้อาจจะให้ยาดังต่อไปนี้ก่อนส่งตัวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล
  • artesunate เข้าทางก้น,
  • quinine IM,
  • artesunate IM,
  • artemether IM.

ยาที่ใช้รักษามาลาเรียที่มีโรคแทรกซ้อน

Quinine dihydrochloride เริ่มต้นให้ 20 mg/kg ผสมน้ำเกลือให้ในเวลา  4 ชม, หลังจากนั้นให้ยาขนาด 10 mg/kg ในเวลา 2-4 hrs ทุก 8ชม.(ขนาดสูงสุดไม่เกิน 1800 mg/วัน) จนกระทั่งเริ่มให้ยาทางปากได้

ในการให้ยา quinine ขนาดสูงต้องระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 • ต้องวัดความดันระหว่างที่ให้ยา หากความดันโลหิตต่ำกว่า 80 มม.ปรอทต้องหยุดยา
 • ต้องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างที่ให้ยา หากผิดปกติอาจจะจำเป็นต้องหยุดยา
 • ให้ยาเร็วๆอาจจะเกิดอาการชัก ความดันต่ำ

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ พี.ไวแวกซ์ หรือ โอวาริอี นอกจากให้ chloroquine แล้วต้อง Primaquine เพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่ในตับ โดยให้ครั้งละ 2 เม็ดวันละครั้งระหว่างการรักษาแพทย์จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคดังนี้

 • ตรวจสัญญาณชีพ
 • ตรวจปริมาณการติดเชื้อ
 • วัดปริมาณปัสสาวะที่ออก
 • ตรวจวัดระดับเกลือแร่ในเลือด
 • ระดับน้ำตาลในเลือด
 • ระดับความเข้มข้นของเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

หลังการรักษาปริมาณเชื้อควรจะลดลงใน 24- 48 ชม.หลังการรักษา

Treatment of uncomplicated P. vivax malaria

 • ใช้ Chloroquine combined และ primaquine รักษาในพื้นที่ที่เชื้อไม่ดื้อต่อยา chloroquine-sensitive infections.
 • สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรค mild-to-moderate G6PD deficiency จะให้ primaquine 0.75 mg base/kg body weightให้สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนผู้ป่วยที่เป็น severe G6PD deficiency ไม่ควรให้ primaquine

เชื้อ พี.ไวแวกซ์ และ พี.โอวาริอี และมักจะต้องสนองต่อ chloroquin สำหรับพื้นที่ที่ดื้อต่อ chloroquin หรือเกิดจากเชื้อ พี.ฟาลซิปารัมก็ให้เริ่มด้วยยา quinine ร่วมกับยา doxycycline หรือ Fabsidar ขนาดที่ใช้ตามตารางข้างล่าง

พื้นที่เชื้อไม่ดื้อต่อ Chloroquin

Chloroquin ผู้ใหญ่ 1000 มก.(เม็ดละ 250 มก. 4 เม็ด) อีก 6 ชมให้ 500 มก.หลังจากนั้นให้ 500 มก.ที่ 24 ชม. และ 48 ชม.

พื้นที่เชื้อดื้อต่อChloroquin

Mefloquine ผู้ใหญ่ 1250 มก. (ให้ 750 มก. อีก 12 ชม.ให้อีก 500 มก.)
เด็กให้ขนาด 25 มก/กก ทันที(
Halofantrine ผู้ใหญ่ 500 mg ทุก 6 ชม. x 3 ครั้ง. ให้อีกครั้งในวันที่ 7
เด็ก (<40kg): 8 mg/kg ทุก 6 ชม x 3 ครั้ง ให้อีกครั้งในวันที่ 7
Quinine ร่วมกับยา

Doxycycline*หรือ

FansidarR
(500 mg sulfadoxine, 25 mg pyrimethamine)

ผู้ใหญ่ 600 หรือ 650 มก. วันละ 3 ครั้ง 3-7 วัน
เด็ก 25 มก/กก/วัน วันละ 3 ครั้ง x 7 วัน

Doxy :100mg วันละ 2 ครั้ง x 7 วัน; ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี
 

ผู้ใหญ่: 3 เม็ดให้วันละครั้ง

แนวทางการรักษามาลาเรียตามองค์การอนามัยโลก

วงจรชีวิต >แหล่งระบาด >ลักษณะทางคลินิก >การวินิจฉัย >การรักษา >โรคแทรกซ้อน >การป้องกัน

เพิ่มเพื่อน