วงจรชีวิตของมาลาเรีย


 

วงจรชีวิตของมาลาเรียแบ่งออกเป็น 2 อย่างเหมือนกันทุกชนิดคือ วงจรชีวิตในยุงเรียก Sporogonic cycle และวงจรชีวิตในคนเรียก Schizogony แบ่งเป็นวงจรชีวิตแบบไร้เพศ และวงจรชีวิตแบบใช้เพศ

วงจรชีวิตของมาลาเรียเริ่มจากยุงที่มีเชื้อมาลาเรียดูดเลือดคน ในขณะที่ดูดเลือดยุงก็จะเชื้อมาลาเรียที่เรียกว่า sporozoit เชื้อจะอยู่ในกระแสเลือดประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นเชื้อจะเข้าสู่ตับและเจริญเติบโตในตับระยะเวลาที่เจริญขึ้นกับชนิดของมาลาเรีย ถ้าเป็น พี.ฟาลซิปารัมต้องการเวลานาน 6 วัน พี.ไวแวกซ์ใช้เวลานาน 8 วัน พี.โอวาเล่ต้องการเวลานาน 9 วันจึงจะมีเชื้อ schizontsปริมาณมากพอทำให้เซลล์ตับแตกออก และเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด เชื้อจะเจริญเติบโตเป็น trophozoites เป็น ring form และแก่ตัวเป็น schizonts เชื้อบางส่วนจะเจริญเข้ากระแสเลือด แต่บางส่วนก็จะเข้าสู่วงจรชีวิตแบบมีเพศ( ช่วงวงจร เป็นช่วงที่ทำให้เกิดอาการของโรคมาลาเรีย)

เชื้อจากขั้นจะเจริญเป็นเซลล์เพศผู้ (microgametocytes) และเซลล์เพศเมีย (macrogametocytes) เมื่อยุงดูดเลือดคนที่มีเชื้อ เชื้อจะเข้าสู่กระเพาะและแบ่งตัวที่กระเพาะและเกิดตัวอ่อนที่เรียกว่าzygotes ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็น ookinetes ซึ่งจะไปฝังตัวที่ทางเดินอาหารส่วนกลางกลายเป็นoocysts ซึ่งจะแตกออกเป็น sporozoitesและฝังตัวที่ต่อน้ำลายของยุง เมื่อกัดคนก็จะปล่อยเชื้อเข้าสู่คน(วงจรนี้เจริญเติบโตในยุง)

วงจรชีวิต >แหล่งระบาด >ลักษณะทางคลินิก >การวินิจฉัย >การรักษา >โรคแทรกซ้อน >การป้องกัน > มาลาเรียขึ้นสมอง

เพิ่มเพื่อน