ยาที่ใช้ป้องกันมาลาเรีย


Mefloquine

วิธีใช้

 • ขนาดที่ใช้ผู้ใหญ่ 250 มก.สัปดาห์ละครั้ง
 • ให้รับประทานยา 1 สัปดาห์ก่อนเข้าป่าหรือที่มีความเสี่ยงต่อมาลาเรีย
 • รับประทานอาทิตย์ละเม็ดระหว่างที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
 • รับประทานอาทิตย์ละเม็ดต่ออีก 4 สัปดาห์หลังออกจากพื้นที่เสี่ยง
 • ให้รับประทานยาหลังอาหาร

ผลข้างเคียงMefloquine

ผลข้างเคียงของยามีน้อย ผลข้างเคียงที่พบได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ ฝันร้าย หากเกิดผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหยุดยา ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงคือ ชัก ประสาทหลอน หรือความเครียดพบได้น้อยมาก

ข้อห้ามของการใช้ Mefloquine

 • แพ้ยา
 • เป็นโรคลมชัก
 • มีประวัติโรคจิต
 • ประวัติหัวใจเต้นผิดปกติ

Doxycycline

วิธีใช้

 • ขนาดที่ผู้ใหญ่ใช้ 100 มก.ต่อวัน
 • ให้รับประทานยา 1-2 วันก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง
 • รับประทานยาวันละครั้งระหว่างที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้รับประทานยาเวลาเดียวกัน
 • ให้รับประทานยาวันละครั้งต่ออีก 4 สัปดาห์หลังออกจากพื้นที่เสี่ยง

ผลข้างเคียงของยา

 • ระหว่างที่รับประทานยานี้อาจจะทำให้ผิวไหม้จากแดดได้ง่ายกว่าปกติ การป้องกันให้หลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วง 10-15.00 น.ใส่เสื้อผ้าปกคุมให้มิดชิ ทาครีมกันแสง<
 • รับประทานยาหลังอาหาร และหลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานยา เนื่องจากจะทำให้เกิดอาการกรดล้น
 • ผู้หญิงที่รับประทานยานี้อาจจะทำให้เกิดเชื้อราที่ช่องคลอด
 • ห้ามให้ยานี้ในคนท้อง และเด็กเนื่องจากจะทำให้ฟันเหลือง


Malarone

เป็นยารักษามาลาเรียชนิดใหม่ในประเทศสหรัฐเป็นยาที่มีส่วนผสมของยา 2 ชนิดคือ atovaquone and proguanil

วิธีใช้

 • ขนาดที่ใช้ผู้ใหญ่ 1 เม็ด ( 250 มก.ของ atovaquone และ 100 มก.ของproguanil)วันละครั้ง
 • ให้รับประทาน 1-2 วันก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อมาลาเรีย<
 • ให้รับประทานวันละครั้งขณะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
 • ให้รับประทานวันละครั้งอีก 7 วันหลังออกจากพื้นที่เสี่ยง
 • รับประทานยาเวลาเดียวกัน ให้รับประทานหลังอาหาร

ผลข้องเคียงและข้อห้าม

 • ห้ามรับประทานในคนที่ไตเสื่อม
 • ไม่ควรให้ในคนท้องหรือคนที่เลี้ยงลูกด้วยนม

Chloroquine

วิธีการใช้

 • ขนาดผู้ใหญ่ 500 มก.สัปดาห์ละครั้ง
 • รับประทานยา 1 สัปดาห์ก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง
 • รับประทานสัปดาห์ละครั้งในระหว่างที่อยู่มนพื้นที่เสี่ยง รับประทานวันเดียวกัน
 • รับประทานยาสัปดาห์ละครั้ง 4 สัปดาห์หลังออกจากพื้นที่เสี่ยง
 • รับประทานยาหลังอาหารเพื่อลดอาการคลื่นไส้

ผลข้างเคียงของยา

 • คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงงทำให้เม็ดเลือดแดงแตกสำหรับผู้ที่เป็น G6PD

ในพื้นที่ที่มีมาลาเรียดื้อต่อยาmefloquin เช่นพื้นที่ชายแดนไทยหากจะรับยาป้องกันมาลาเรียควรจะใช้ Doxycyclin หรือ Malarone

สำหรับคนท้องไม่ควรที่จะเข้าไปในพื้นที่มีความเสี่ยง ควรจะใช้ยากันยุงมากกว่ายาป้องกันมาลาเรีย

วงจรชีวิต >แหล่งระบาด >ลักษณะทางคลินิก >การวินิจฉัย >การรักษา >โรคแทรกซ้อน >การป้องกัน > มาลาเรียขึ้นสมอง