หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Toxoplasmosis gondii (Toxo)

โรคเอดส์จะมีภูมิคุ้มกันต่ำทำให้เกิดการติดเชื้อ Toxoplasmosis gondii เป็นปาราสิตชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดในแมวและสัตว์เลือดอุ่นอื่นๆ เชื้อนี้จะเจริญในผนังลำไส้ของลำไส้เล็ก ไข่จะออกมากับอุจาระ คนได้เชื้อนี้อย่างไรไม่ทราบ ทางเข้ามายังคนอาจจะเข้าได้โดยทางหายใจ จากคนที่มีเชื้อหรือจากการกินอาหารที่ไม่สุก ผู้ป่วย HIV มักจะติดเชื้อชนิดนี้โดยเฉพาะที่สมอง

การติดเชื้อโรคนี้

วิธีการติดเชื้อนี้มีสองวิธีคือ

  • จากการที่เคยติดเชื้อโรคนี้มาก่อน เมื่อร่างกายอ่อนแอลง จึงเกิดการติดเชื้อโรคนี้reactivation of latent tissue cysts โดยพบอัตราการติดเชื้อนี้ได้ตั้งแต่ร้อยละ 15-30%แล้วแต่พื้นที่
  • ผู้ที่มีภูมิต้านทานลดลงและติดเชื้อนี้จะทำให้เกิดสมองอักเสบ

เชื้อนี้จะไม่พบในผู้ที่มี CD4>200 Cell/mm สำหรับผู้ที่มี CD,50 Cell/mm จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก

อาการของโรค

ผู้ป่วยจะมีอาการของสมองอักเสบ มีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก ซึมลง อ่อนแรงแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง ปวดศีรษะ ชัก และหมดสติ คลื่นไส้

เชื้อที่ดูจากกล้อง

การวินิจฉัย

ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ anti-toxoplasma IgG antibodies หากผลภูมิให้ผลบวกและการตรวจ MRI scan มีรอยโรคที่สมองก็ให้การวินิจฉัยได้ อาจจะต้องเพาะเชื้อจากน้ำไขสันหลัง การวินิจฉัยที่บอกได้แน่นอนคือการน้ำเชื้อเนื้อสมองมาตรวจทางกล้องซึ่งพบตัวเชื้อ

การรักษา

ต้องใช้ยาร่วมกันหลายชนิดโดยใช้  Pyrimethamine+ sulfadiazine + leucovorin นอจากนั้นอาจจะใช้ Pyrimethamine ร่วมกับยาชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

การป้องกันการรับเชื้อ

การป้องกันการติดเชื้อปฐมภูมิ

จะให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเมื่อ

การป้องกันการติดเชื้อทุติยภูมิ

เมื่อผู้ที่ติดเชื้อ HIV เป็นโรคนี้ควรได้ยาป้องกันตลอดชีวิต ยาที่นิยมใช้ได้ผลดีคือ pyrimethamine ร่วมกับ sulfadiazineและ leukoverin

การป้องกันการรับเชื้อ

การติดเชื้อ Toxoplasmosis gondii ในคนท้อง

ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์และตั้งครรภ์ควรจะได้รับการตรวจภูมิต่อเชื้อ Toxoplasmosis gondii หากให้ผลบวกต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาให้ยา

เด็นที่เกิดมาจะต้องประเมินว่าติดเชื้อนี้ในขณะตั้งครรภ์หรือไม่

   

fb google