หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


fb google

โรคหัวใจกับสุภาพสตรี

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโรคหัวใจ และหลอดเลือดเป็นโรคที่ทำให้ประชาชนคนไทยเสียชีวิตในอันดับต้นๆตลอดมา โดเฉพาะปัจจุบันสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากขึ้น แต่ประชาชนกับมีความสนใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ลดลง อาจจะเป็นเพราะขาดความรู้ หรือเข้าใจผิดว่ายังมีเวลา หรือเพราะความเร่งรีบต่างๆ ทำให้คนไทยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดเพิ่มอย่างมาก

ข้อเท็จจริงของโรคหัวใจในสุภาพสตรี

สัญญาณอัตราย

สัญญาณอันตรายของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

อาการเตือนที่สำคัญคือ

 1. เจ็บหน้าอก โดยเฉพาะบริเวณด้านซ้ายร้าวไปแขน อ่านรายละเอียดที่นี่
 2. จุกเสียดบริเวณลิ้มปี่ เหงื่อออก เป็นลม
 3. หอบเหนื่อย หายใจเร็ว
 4. อาการใจสั่น เป็นลมเหงื่อออก

โรคหลอดเลือดสมอง

อาการเตือนที่สำคัญได้แก่

อาการเตือนว่าหัวใจหยุดเต้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 1. ความดันโลหิตสูง สำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 35 ปีควรจะได้มีการวัดความดันโลหิต ความดันมากกว่า 130/80 มิลิเมตรปรอทถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ อ่านที่นี่
 2. โรคเบาหวาน หากท่านอายุมากกว่า 35 ปีและยังไม่เคยตรวจน้ำตาลในเลือด ท่านต้องไปตรวจหากพบว่ามากกว่า 100 กรัม%แสดงว่าท่านเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน น้ำตาลมากกว่า 126 กรัม%จึงจัดว่าเป็นโรคเบาหวาน อ่านที่นี่
 3. ไขมันในเลือดสูง ไขมันที่ให้ความสำคัญคือ LDL Cholesterol,HDL Cholesterol อ่านที่นี่
 4. สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ อ่านที่นี่
 5. ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัยอันควรในครอบครัว
 6. อ้วน อ้วนลงพุง โรคอ้วน
 7. ไม่ออกกำลังกาย อ่านที่นี่