ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปานกลาง


 

ความเสี่ยงปานกลางจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งข้อโดยไม่มีลักษณะของความเสี่ยงสูง

ประวัติ
 • เคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมาก่อนหรือ
 • มีโรคหลอดเลือดตีบ
 • หรือเคยผ่า bypass มาก่อน
ลักษณะเจ็บหน้าอก
 • มีอาการเจ็บหน้าอกขณะพักนานเกินกว่า 20 นาทีและอาการดีขึ้น
 • เจ็บขณะพักนานเกินกว่า 20 นาทีอมยาแล้วหายปวด
 • เจ็บหน้าอกตอนกลางคืน
 • เพิ่งจะเจ็บหน้าอกในสองสัปดาห์ และอาการเจ็บหน้าอกเป็นมากขึ้น
สิ่งที่ตรวจร่างกายพบ
 • อายุมากว่า 70 ปี
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของ T wave
 • มี Q wave
 • ST dpress>1mm
ผลเลือด
 • ค่า Troponin T สูงเล็กน้อย
 • ค่า CPK MB สูงสูงเล้กน้อยหากท่านมีประวัติและอาการเจ็บหน้าอกดังกล่าวข้างต้นท่านจะรอนานไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อหัวใจของท่านกำลังขาดเลือด อัตราการเสียชีวิตที่ 30 วันเท่ากับ 4-8% และจะต้องไปพบแพทย์เพื่อประเมินอีกครั้งภายใน 48 ชั่วโมง

การประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

   

กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดชนิด NSTEMI

Heart attack | กลุ่มโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ | อาการเจ็บหน้าอก | ความเสี่ยงของการเกิดโรค | การตรวจพิเศษโรคหัวใจ | การตรวจเลือด | การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | การรักษา | ยาต้านเกล็ดเลือด | ยาละลายลิ่มเลือด | ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ | ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เจ็บหน้าอก Angina | กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดชนิด NSTEMI | กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดชนิด STEMI |