หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Myocardial Ischemia

กล้ามเนื้อหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดมาเลี้ยงจากหลอดเลือดที่เรียกว่า Coronary aetery ซึ่งมีเส้นเลือดที่ไปเลี้บงได้แก่

  • Left main coronary artery ซึ่งจะแตกแขนงเป็น
    • Left anterior descending ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้า
    • Left circumfex artery ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านหลัง
  • Right coronary artery ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านขวา

เมื่อเวลาผ่านไปหลอดเลือด Coronary จะมีคราบมาเกาะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งหากตีบมากจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงซึ่งจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อออกกำลังกาย หากหลอดเลือดตีบมากขึ้นจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอในขณะพักจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกขณะพัก หากคราบที่ผนังหลอดเลือดหลุดทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดงก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด Myocardial infarction

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจสาเหตุใหญ่ได้แก่

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบ่งออกเป็น

เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Angina pectoris

เมื่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเริ่มจะตีบ แต่เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้พบในขณะพัก แต่เมื่อหัวใจต้องทำงานหนัก เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนื่องจากหลอดเลือดตีบ ซึ่งจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกในขณะที่หัวใจทำงานหนัก เช่นเวลาออกกำลังกาย มีไข้ หรือเครียด แต่เมื่อพักจะหายปวด กล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ถึงกับตายและทำงานปกติ

เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Angina pectoris


กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดชนิด Non ST Elevation( NSTEMI)

เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนื่องจากมีคราบไปอุดหลอดเลือด และเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ แต่กล้ามเนื้อหัวใจที่ตายจะตายบางส่วน ไม่ตายตลอดความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจ เนื่องจากมีหลอดเลือดฝอยอื่นยังเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกมาก เจ็บนาน อาจจะมีอาการหัวใจวาย

อ่านกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด NSTEMI

กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดชนิด ST Elevationinfarction (STEMI)

เนื่องจากการเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันโดยที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่มีหลอดเลือดฝอยไปเลี้ยง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายตลอดความหนาของหัวใจ ผู้ป่วยจะเจ็บหน้าอกมากจนเหงื่อออก หน้าซีด

กล้ามเนื้อหัวใจตาย STEMI

กลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

   

fb google