หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

  1. เนื้องอกของต่อมไทรอยด์(nodules)ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
  2. ต่อมไทรอยด์โตและมีอาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
  3. ก้อนที่ไทรอยด์กดหลอดลม
  4. มีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์หลังจากการฉายแสงรังสีที่หน้า เช่นรังสีรักษาสิว

การเตรียมการผ่าตัด

เนื่องต่อมไทรอยด์โตเกิดจากสาเหตุต่างๆได้หลายอย่าง ดังนั้นก่อนผ่าตัดแพทย์ต้องตรวจหาสาเหตุของต่อมไทรอยด์โต การตรวจที่แพทย์มักจะสั่งการตรวจ

การผ่าตัด

แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนก่อนวันผ่าตัดหนึ่งวันเพื่อเตรียมผ่าตัด เช่นการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ x-ray แพทย์จะผ่าบริเวณคอเป็นแผลเล็กๆและตัดเนื้อต่อมไทรอยด์ ตัดมากหรือน้อยขึ้นกับโรคที่เป็นอยู่ หลังจากนั้นจึงเย็บปิด

โรคแทรกซ้อน

กลับหน้าแรก

   

fb google