หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กลไกการเกิดโรค

อวัยวะวะที่เกี่ยวข้องคือ กระเพาะอาหาร Stomach ลำไส้เล็ก Small intestine ตับ Liver ตับอ่อน Pancrease น้ำตาล Glucose อินซูลิน Insulin

เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป อาหารจะถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาล[G] และถูดูดซึมเข้ากระแสเลือด โดยมีตับอ่อนทำหน้าที่สร้างอินซูลิน [I] อินซูลินจะทำหน้าที่พาน้ำตาลเข้าสู่ตับ เซลล์ต่าง

ในภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลิน ได้อย่างเพียงพอ จะทำให้น้ำตาลในเลือด[G] มีอย่างมากมายเพราะไม่สามารถเข้าเซลล์ ทำให้เกิดอาการของโรคเบาหวาน
   fb google