โรคอ้วนลงพุง Metabolic syndrome


เกณฑ์การวินิจฉัยโรคอ้วนลงพุง | สาเหตุของโรคอ้วนลงพุง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนลงพุง | อาการของโรคอ้วนลงพุง | โรคอ้วนลงพุงก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร | การรักษาโรคอ้วนลงพุง

กลไกการเกิดโรค

อวัยวะที่เกี่ยวข้องคือ กระเพาะอาหาร Stomach ลำไส้เล็กSmall intestine ตับLiver ตับอ่อนPancrease น้ำตาลGlucose อินซูลินInsulin เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป อาหารจะถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาล และถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด โดยมีตับอ่อนทำหน้าที่สร้างอินซูลินและทำหน้าที่พาน้ำตาลเข้าสู่ตับ และเซลล์ต่างๆ


ในภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอจะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงทำให้เกิดอาการเบาหวาน

 

เพิ่มเพื่อน