ยาที่ทำให้เกิดกามตายด้าน

กามตายด้าน

รายการยาข้างล่างอาจจะทำให้เกิดกามตายด้าน บางชนิดทำให้ความสนใจทางเพศลดลง แต่โปรดจำไว้ว่ามีเพียงส่วนน้อยที่มีผลข้างเคียงจากยา อย่าหยุดยาเองควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดยาทุกครั้ง หากคุณมีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ คุณต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งแม้ว่ายานั้นจะไม่มีในตารางข้างล่าง

ชื่อยา

ใช้รักษาโรค

ผลข้างเคียง

nifedipine

ยาลดความดันโลหิต

กามตายด้าน

doxepin

 

ความต้องการทางเพศลดลงและมีปัญหาในการหลั่ง

spironolactone

ยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง

ความต้องการทางเพศลดลงและมีปัญหาในการแข็งตัว

methyldopa

ยาลดความดันโลหิตสูง

มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัว(พบน้อย)

ramipril

ยาลดความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคไตจากโรคเบาหวาน

มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดและการหลั่ง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(20%)

clomipramine

ยารักษา

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

naproxen

ยาแก้ปวดลดการอักเสบของข้อ

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(พบน้อย)

hydralazine

ยาลดความดันโลหิต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

trihexyphenidyl

ยารักษาโรค parkinson

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

amoxapine

 

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ความต้องการทางเพศลดลง

lorazepam

ยาคลายเครียด

ความต้องการทางเพศลดลง

nortriptyline

ยารักษาโรคซึมเศร้า

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ความต้องการทางเพศลดลง

nizatadine

 

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

dicyclorriine

 

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

timolol

 

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(พบน้อย) ความต้องการทางเพศลดลง

bumetanide

 

หลั่งเร็ว

buspirone

 

ผลข้างเคียงไม่มาก พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

verapamil

ยาลดความดันโลหิต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (พบน้อย)

captopril

ยาลดความดันโลหิต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (พบน้อย)

nicardipine

ยาลดความดันโลหิต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (พบน้อย)

diltiazem

ยาลดความดันโลหิต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(พบน้อย) ความต้องการทางเพศลดลง

doxazosin

ยาลดความดันโลหิต

sexual difficulty

clonidine

ยาลดความดันโลหิต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ความต้องการทางเพศลดลง หลั่งช้า

benztropine

 

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว