อาการของมะเร็งรังไข่

อาการของมะเร็งรังไข่ในระยะแรกเริ่มมักจะไม่มีอาการ แต่จะมีอาการในระยะท้ายของโรคมะเร็งรังไข่อาการพบได้

 • แน่ท้อง อึกอัดท้อง(บางรายสวสัยว่ามีก๊าซในท้อง)
 • คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย
 • เบื่ออาหาร
 • รู้สึกแน่ท้องหลังจากรับประทานอาหาร
 • น้ำหนักขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
 • เลือดออกช่องคลอดหากท่านมีอาการเหล่านี้ควรจะปรึกษาแพทย์

การตรวจวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัยโรค

 • การตรวจภายในซึ่งสามารถตรวจ มดลูก รังไข่ ช่องคลอด ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
 • การตรวจ ultrasound ซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจอวัยวะช่องเชิงกราน
 • การตรวจ CT Scan
 • การตรวจโดยการตัดเนื้อเยื่อ
 • การเจาะเอาน้ำในช่องท้องไปตรวจ แพทย์จะฉีดยาชาที่หน้าท้อง และใช้เข็มเล็กๆดูดเอาของเหลวในท้องเพื่อส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง
 • การส่องกล้องเข้าทางช่องท้อง (Laparoscope) แพทย์จะวางยาสลบ กรีดแผลประมาณ 1 เซ็นติเมตร และสอดกล้องตัวเล็กๆเข้าไปในช่องท้อง เพื่อดูอวัยวะในช่องท้อง

มะเร็งรังไข่ สาเหตุมะเร็ง อาการมะเร็งรังไข่ การรักษามะเร็งรังไข่