การตรวจมะเร็งตับ Alpha-Fetoprotein (AFP)

 

Alpha-Fetoprotein (AFP) เป็นค่าโปรตีนที่สร้างมาจากรก ใช้ค่านี้ในการตรวจสอบความผิดปกติของรก และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับรก และยังสามารถตรวจพบในผู้ป่วยมะเร็งตับ

ข้อบ่งชี้ในการเจาะเลือดตรวจAFP

  • ใช้ตรวจหาความผิกปกติในระหว่างตั้งครรภ์
  • คัดกรองและติดตามมะเร็งตับ
  • ตรวจหาโรคของตับ

โรคมะเร็งชนิดไหนที่มีค่า AFP สูงโรคที่ไม่ใช่มะเร็งแต่มีค่า AFP สูง

ค่าปกติของ AFP

AFP=<15 ng/ml

ความผิดปกติที่พบ

  1. ค่า AFP น้อยกว่าค่าปกติ ถือว่าปกติเพราะคนปกติส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบหรือพบได้ค่าต่ำ
  2. ค่า AFP สูงมาก อาจจะมีโรค
  • มะเร็งตับ
  • มะเร็งรังไข่
  • มะเร็งอัณฑะ
  • มะเร็งชนิดอื่นดังกล่าวข้างต้น
  • อาจจะเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง

การตรวจค่า AFP ในคนท้องfb google