jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส

ทุกปีจะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวรุนแรงจนเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการ

เชื้อที่เป็นสาเหตุ

การติดต่อ

ส่วนใหญ่การติดต่อจะติดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อน เชื้อโรคอาจจะยังติดต่อแม้ว่าคนติดเชื้อจะไม่มีอาการแล้วก็ตาม นอกจากนั้นในภาวะน้ำท่วมเชื้อก็อาจจะปนเปื้อนน้ำดื่มน้ำใช้ทำให้เกิดโรค

อาการของโรค

การรักษา

อ่านที่นี่

ภาวะขาดน้ำ

การป้องกัน

เพิ่มเพื่อน