อาการของโรคกระเพาะ

1. ปวดท้องลักษณะอาการปวดท้องที่สำคัญ คือแผลกระเพาะอาหาร

 • ปวดบริเวณลิ้มปี ปวดแบบแสบๆหรือร้อนๆ ปวดเรื้อรังมานาน เป็นๆ หายๆ เป็นเดือนหรือเป็นปี
 • ปวดสัมพันธ์กับอาหาร เช่น ปวดเวลาหิวหรือท้องว่างเมื่อกินอาหารหรือนม จะหายปวดบางรายจะปวดหลังจากกินอาหาร หรือนมจะหายปวดบางรายจะปวดหลังจากกินอาหารหรือ
 • ปวดกลางดึกก็ได้
 • อาการจะเป็นๆหายๆ
 • อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

2. จุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เรอลม มีลมในท้อง ร้อนในท้อง คลื่นไส้อาเจียน

3. อาการโรคแทรกซ้อน ได้แก่

 • อาเจียนเป็นเลือดดำ หรือแดง หรือถ่ายดำ เนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนต้น
 • ปวดท้องรุนแรง และ ช๊อค เนื่องจากแผลกระเพาะอาหารทะลุหรือลำไส้เล็กทะลุ
 • ;ปวดท้องและอาเจียนมาก เนื่องจากการอุดต้นของกระเพาะอาหาร

อาการของโรคกระเพาะอาหารจะไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค บางรายไม่มีอาการปวดท้อง แต่มีแผลใหญ่มากในกระเพราะอาหาร หรือลำไส้ บางรายปวดท้องมากแต่ไม่มีแผลเลยก็ได้

อาการอื่นที่พบได้

 • น้ำหนักลด
 • เบื่ออาหาร
 • แน่นท้อง ท้องเฟ้อ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • น้ำหนักลด

ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ต้องรีบพบแพทย์

 1. ปวดท้องทันทีปวดเหมือนถูกมีดบาดขยับตัวหรือหายใจแรงๆจะทำให้ปวดเพิ่มมากขึ้น และปวดไม่หายซึ่งอาจจะเกิดจากกระเพาะอาหารทะลุ
 2. อุจาระดำหรืออาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากเลือดออกทางเดินอาหาร
 3. แน่นท้องอาเจียนบ่อยเป็นอาหารที่รับประทานเข้าไปซึ่งอาจจะเกิดจากลำไส้อุดตัน