สาเหตุโรคกระเพาะอาหาร

สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารแผลกระเพาะอาหาร

คนปกติเยื่อบุกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น จะป้องกันความเป็นกรดจากกระเพาะ แต่หากเยื่อบุผิวนี้ถูกทำลายจึงเกิดโรคกระเพาะอาหาร สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะมีมากมาย แต่เชื่อกันว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมาก และเยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอลง  1.  ประวัติเป็นโรคกระเพาะในครอบครัวหากครอบครัวไหนมีโรคกระเพาะ คนในครอบครัวนั้นก็จะมีโอกาสเกิดโรคกระสูง