โรคแทรกซ้อนของโรคกระเพาะอาหาร

สำหรับท่านที่เป็นโรคกระเพาะส่วนใหญ่มักจะไม่มีโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยบางรายมีโรคแทรกซ้อน โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

  1. เลือดออกทางเดินอาหาร เนื่องจากแผลกระเพาะอาหารกินลึกถึงหลอดเลือดทำให้มีเลือดออก นอกจากอาการปวดท้องแล้วผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดสด หรือสีดำเหมือนน้ำโค้ก อุจาระจะมีสีดำเหนียว บางคนหากออกมากจะมีสีแดงอิฐ หากเลือดออกมากผู้ป่วยอาจจะมีความดันโลหิตต่ำและช้อคหมดสติ หรืออาจจะมีเลือดออกเรื้อรังจนทำให้เกิดโลหิตจาง หากมีโลหิตจางหรือความดันโลหิตต่ำจะต้องให้เลือด
  2. กระเพาะทะลุ เนื่องจากแผลจะกินลึกจนทะลุเข้าช่องท้อง ผู้ป่วยจะปวดท้องอย่างเฉียบพลันปวดมาก หน้าท้องแข็ง เกิดการอักเสบในช่องท้อง peritonitis และอาจจะเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ เป็นภาวะรีบด่วต้องรีบพบแพทย์
  3. ลำไส้อุดตัน เนื่องจากเป็นแผลเรื้อรังจะทำให้เกิดผังพืดทำให้รูของลำไส้เล็กลงอาหารไม่สามารถผ่านไปได้ ู้ป่วยจะเกิดอาเจียน ไม่ผายลม ไม่ถ่ายอุจาระ อาเจียนเป็นอาหารที่รับประทานเข้าไป


อาการของลำไส้อุดตันได้แก่

  • อาเจียนบ่อยๆ เป็นอาหารที่รับประทานเข้าไปและไม่ย่อย
  • จุกเสียดแน่นท้องอยู่ตลอดเวลา
  • อิ่มง่าย
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ท้องอืดมีลมในท้อง
  • ไม่ผายลม