โรคแทรกซ้อนของโรคกระเพาะอาหาร

สำหรับท่านที่เป็นโรคกระเพาะส่วนใหญ่มักจะไม่มีโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยบางรายมีโรคแทรกซ้อน โรคแทรกซ้อนที่สำคัญอาการของลำไส้อุดตันได้แก่