หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การผ่าตัดริดสีดวงทวาร Haemorrhoidectomy

วัตถุประสงค์

เพื่อตัดหรือเย็บหรือผูกหัวริดสีดวงที่มีอาการ    อาจเสริมด้วยการตกแต่งขอบทวาร เช่นตัดติ่งหนัง หรือขยายปากทวาร หรือ  ตกแต่งแผลที่มีร่วมด้วย 

ข้อบ่งชี้ 

ริดสีดวงระยะที่ 3 และระยะที่ 4 และริดสีดวงอักเสบ (strangulated hemorrhoid

การเตรียมการผ่าตัดการดูแลรักษาหลังผ่าตัด

ผลข้างเคียง

การตรวจหลังผ่าตัด 

ควรทำเป็นระยะจนกว่าแผลจะหายและอาการเป็นปกติ 

โรคริดสีดวง | การดูแลตัวเอง | การรักษาโรคริดสีดวง | การรักษาโรคริดสีดวงที่มีโรคแทรกซ้อน