หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

อาการแพ้ยาแบบมีผื่นและตุ่มหนอง Acute generalised exanthematous pustulosis

อาการแพ้ยาแบบนี้มักจะเกิดอาการหลังจากได้รับยาไปไม่นานจะมีอาการไข้ มีผื่นแดง และตุ่มลักษณะคล้ายตุ่มหนอง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับยาปฏิชีวนะ นอกจากนั้นยังอาจจะเกิดจากการที่ได้รับแสง ultraviolet หรือได้รับสารปรอทมากไป

การรักษา

หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ใช้เวลาประมาณ7วันผื่นก็จะหายไป

ยาที่ทำให้เกิดผื่นได้แก่

ยาที่ทำให้เกิดผื่นได้บ่อยได้แก่ยาในกลุ่ม penicillin ,macrolides, พบน้อยได้แก่ paracetamol,carbamazepine, tetracyclines,diltiazem,furosemide,hydrochlorothiazide,hydroxychloroquine,nifedipine, phenytoin, pseudoephedrineranitidine, sertraline,simvastatin,terbinafine และ vancomycin.

กลับหน้าเดิม  


fb google