การออกกำลังช่วยเพิ่มค่า HDL


เมื่อเราเจาะเลือดตรวจระดับไขมันแพทย์จะสั่งเจาะ 4 ชนิดได้แก่

 • ไขมัน Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันcholesterol ทั้งหมดหากค่านี้สูงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ง่าย การควบคุมได้แก่การรับประทานอาหารที่ไม่มัน การออกกำลังกาย และการรับประทานยา
 • ไขมัน Triglyceride เป็นไขมันที่ขึ้นเร็วลงเร็วหากไขมันนี้สูงจะเกิดโรคตับอ่อนอักเสบ โรคหัวใจมักจะสัมพันธ์กับเบาหวาน คนอ้วน คนที่ดื่มสุรา การป้องกันทำได้โดยการคุมอาหาร คุมน้ำหนัก การออกกำลังกาย
 • ไขมัน HDL Cholesterol ไขมันชนิดนี้เป็นไขมันที่ดี หากมีค่าสูงจะช่วยป้องกันโรคหัวใจ คนอ้วน ไม่ออกกำลังกาย ไขมันนี้จะต่ำ
 • ไขมัน LDL Cholesterol เป็นไขมันที่ไม่ดีหากมีค่าสูงจะเกิดโรคหัวใจ มักจะพบในอาหารมันๆ

อ่านเรื่องไขมันทั้งหมดได้ที่นี่

เป็นที่ทราบกันดีว่าไขมัน HDL ยังไม่มียาที่จะเพิ่ม การที่จะเพิ่มระดับ hdl ทำได้โดยการลดน้ำหนัก งดบุหรี่ การออกกำลังกาย ได้มีการวิจัยที่ Ochanomizu University, Tokyo, Japan โดย Dr Satoru Kodama และคณะได้ศึกษาทบทวนการศึกษาตั้งแต่ปี 1966-2005 ทั้งหมด 25 รายงาน

 • โดยมีผู้ที่ได้รับการศึกษาทั้งหมด 200 คนจาก14000 คน
 • มีการออกกำลังกาย 8-27 สัปดาห์
 • จำนวนครั้งของการออกกำลังประมาณ 3.7 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ระยะเวลาของการออกกำลัง 40 นาที
 • พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังมากกว่า 1000 แคลลอรี่ต่อสัปดาห์

ผลการศึกษาพบว่า

 • ระดับไขมัน HDL เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.53 มิลิกรัม%
 • ผู้ที่ออกกำลังมากกว่า 900 กิโลแคลลอรีจะมีไขมัน HDLเพิ่มมาก
 • ผู้ที่ออกกำลังกายมากกว่า 120 นาทีต่อสัปดาห์ก็จะมีไขมัน HDL เพิ่ม
 • ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงได้ผลดีกว่าผู้ที่มีไขมันในเลือดต่ำ
 • ผู้ที่มีดัชนีมวยกายน้อยกว่า 28 จะได้ผลดีกว่าผู้ที่อ้วนกว่านี้
 • ทุก 10 นาที่ที่ออกเพิ่มจะทำให้ไขมัน hdl เพิ่มขึ้น 1.4 มิลิกรัม%
 • ทุก 1 มิลิกรับม HDL ที่เพิ่มจะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจในชายและหญิงเท่ากับร้อยละ 5.1และ7.6ตามลำดับ

ขอออกความเห็น

ไขมัน HDL เป็นไขมันที่ดีหากมีมากจะลดการเกิดโรคหัวใจ เท่าที่มีข้อมูลขณะนี้ยังไม่มียาที่จะเพิ่มระดับไขมันตัวนี้ ท่านต้องพึ่งตนเองในการลดน้ำหนัก คุมอาหารและออกกำลังกาย เพียงท่านเดินเร็ววันละ 40 นาทีสัปดาห์ละ 5 วันท่านก็จะห่างไกลโรคหัวใจ

อ่านเรื่องการออกกำลังกาย

Arch Intern Med. 2007;167:999-1008

 

เพิ่มเพื่อน