หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

การออกกำลังช่วยเพิ่มค่า HDL

 

เมื่อเราเจาะเลือดตรวจระดับไขมันแพทย์จะสั่งเจาะ 4 ชนิดได้แก่

อ่านเรื่องไขมันทั้งหมดได้ที่นี่

เป็นที่ทราบกันดีว่าไขมัน HDL ยังไม่มียาที่จะเพิ่ม การที่จะเพิ่มระดับ hdl ทำได้โดยการลดน้ำหนัก งดบุหรี่ การออกกำลังกาย ได้มีการวิจัยที่ Ochanomizu University, Tokyo, Japan โดย Dr Satoru Kodama และคณะได้ศึกษาทบทวนการศึกษาตั้งแต่ปี 1966-2005 ทั้งหมด 25 รายงาน

ผลการศึกษาพบว่า

ขอออกความเห็น

ไขมัน HDL เป็นไขมันที่ดีหากมีมากจะลดการเกิดโรคหัวใจ เท่าที่มีข้อมูลขณะนี้ยังไม่มียาที่จะเพิ่มระดับไขมันตัวนี้ ท่านต้องพึ่งตนเองในการลดน้ำหนัก คุมอาหารและออกกำลังกาย เพียงท่านเดินเร็ววันละ 40 นาทีสัปดาห์ละ 5 วันท่านก็จะห่างไกลโรคหัวใจ

อ่านเรื่องการออกกำลังกาย

Arch Intern Med. 2007;167:999-1008

   

 


fb google