การทำหมัน

 

การทำหมันหญิง

การทำหมันหญิงจะเป็นการตัดแยกท่อนำไขแยกออกจากกัน จะทำแบบผู้ป่วยนอก หรือนอนโรงพยาบาลก็ได้ วิธีการทำมีดังนี้

ข้อบ่งชี้ในการทำหมัน

โรคแทรกซ้อนของการทำหมันหญิง

ผลข้างเคียงของการทำหมันหญิง

การเตรียมตัวก่อนทำหมัน

หลังจากผ่าตัดจะเกิดอาการ

หลังจากทำหมันจะเกิดอาการดังต่อไปนี้ได้ 2-4 วันอาการดังกล่าวได้แก่

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์