หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การทำหมันหญิง

การทำหมันหญิงจะเป็นการตัดแยกท่อนำไขแยกออกจากกัน จะทำแบบผู้ป่วยนอก หรือนอนโรงพยาบาลก็ได้ วิธีการทำมีดังนี้

  • การทำหมันนี้จะต้องดมยาสลบ หรือให้ยาชาทางไขสันหลัง
  • การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 30 นาที
  • แพทย์จะผ่าตัดเปิดแผลที่หน้าท้องเป็นแผลเล็กๆ
  • แพทย์จะใส่ลมเข้าไปในท้องเพื่อที่แพทย์จะได้เห็นมดลูกและท่อรังไข่
  • แพทย์จะส่องกล้องเข้าไปในช่องท้อง และค้นหาท่อรังไข่ แพทย์จะตัดท่อรังไข่แยกออกจากกัน
  • การทำหมันหากทำหลังคลอดเรียกหมันเปียก หากทำเวลาอื่นเรียกหมันแห้ง การทำหมันเปียกจะทำได้ง่ายกว่าหมันแห้ง

 

ข้อบ่งชี้ในการทำหมัน

โรคแทรกซ้อนของการทำหมันหญิง

ผลข้างเคียงของการทำหมันหญิง

การเตรียมตัวก่อนทำหมัน

หลังจากผ่าตัดจะเกิดอาการ

หลังจากทำหมันจะเกิดอาการดังต่อไปนี้ได้ 2-4 วันอาการดังกล่าวได้แก่

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์

   

fb google