โยคะท่ายืนด้วยไหล่ Salamba Sarvangasana: ประโยชน์ วิธีใช้ และข้อควรระวัง


ท่าโยคะ

การฝึกท่านี้คือการฝึกยืนบ่นไหล่ทั้งสองข้าง โดยจะต้องมีผ้ารองที่ไหล่ วิธีการฝึก

  1. พับผ้าห่มสองถึง3ชั้น กว้าง 1-2 ฟุต ให้นอนโดยส่วนไหล่อยู่บนผ้าห่ม ศีรษะวางบนพื้น วางแขนไว้ข้างลำตัว
  2. ชันเข่าขึ้นให้ส้นเท้าวางกับพื้นติดก้น ให้หายใจออก ใช้มือทั้งสองข้างกดบนพื้น ยกสะโพกขึ้นพร้อมดึงเข่าไปทางศีรษะในท่าเข่างอ ทำให้ฝ่าเท้าไม่ติดพื้นต้นขาแนบลำตัว
  3. หายใจเข้าช้าๆ ขณะหายใจออกยกก้นขึ้นจากพื้น แล้วยกหลังขึ้นจากพื้นจนเข่าทั้งสองข้างอยู่หน้าใบหน้า ใช้มือสองข้างประคองแผ่นหลังจนกระทั่งหลังตั้งฉากกับพื้น แล้วค่อยเลื่อนมือลงดันแผ่นหลังไว้
  4. หายใจเข้าช้าๆ ขณะหายใจออกเหยียดเข่ายกปลายเท้าชี้บนเพดาน
  5. ดันลำตัวขึ้นจนหน้าอกชิดกับคาง หน้าตั้งตรง
  6. ให้คงท่านี้ไว้ 30 วินาทีสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่แล้วค่อยเพิ่มวันละ 5- 10 วินาทีจนกระทั่งทำได้นาน 3 นาทีทำซ้ำ 2-3 ครั้ง
  7. กลับสู่ท่านอนหงาย(ศพ)