การฝึกโยคะท่ายืนด้วยศีรษะ Salamba Sirsasana


โยคะท่ายืนด้วยศีรษะ

เป็นท่านการฝึกที่นิยมเป็นอันดับสองรองจากท่าดอกบัว วิธีการฝึก

  1. วางเสื่อหรือผ้าเช็ดตัวไว้บนพื้น
  2. นั่งท่าคุกเข่า ก้นอยู่บนส้นเท้า
  3. วางข้อศอกบนพื้น ระยะห่างพอดีกับไหล่ มือสองข้างประสานกัน
  4. วางศีรษะบนผ้าเสื่อหรือผ้าเช็ดตัว มือทั้งสองข้างประสานที่ท้ายทอย
  5. หายใจเข้าแล้วใช้ปลายเท้ายันพื้น ยกเข่าขึ้น ยกสะโพกสูงขึ้น จนก้นอยู่สูงสุด สะโพกและไหล่อยู่ในแนวเดียวกัน
  6. หายใจออก แล้วยกเท้าชูขึ้น โดยที่เข่าและสะโพกงออยู่ ในระยะแรกเริ่มอาจจะทรงตัวในท่างอสะโพกและงอเข่าก่อน เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น อาจจะทรงตัวในท่าสะโพกตรงแต่เข่างอ เมื่อร่างกายแข็งขึ้นก็สามารถเหยียดขาขึ้น ในแนวตรงชี้ฟ้า
  7. ค้างท่านี้ไว้ 15-30 วินาทีในการฝึกครั้งแรกๆ แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาครั้งละ 10 วินาทีจนทำได้ 5 นาที
  8. ในการฝึกใหม่ๆให้ฝึกใกล้กำแพง เพื่อการทรงตัวและไม่ควรฝึกโดยที่ไม่มีผู้ควบคุม
  9. ควรจะฝึกท่าพื้นฐานอื่นของโยคะก่อน

ข้อสำคัญของการฝึกคือผู้ฝึกไม่ควรใช้เท้ายันพื้นอย่างแรงเพื่อใช้แรงเหวี่ยงเพื่อการทรงตัว เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณคอ