jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การฝึกโยคะท่ายืนด้วยศีรษะ Salamba Sirsasana


โยคะท่ายืนด้วยศีรษะ

เป็นท่านการฝึกที่นิยมเป็นอันดับสองรองจากท่าดอกบัว วิธีการฝึก

ข้อสำคัญของการฝึกคือผู้ฝึกไม่ควรใช้เท้ายันพื้นอย่างแรงเพื่อใช้แรงเหวี่ยงเพื่อการทรงตัว เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณคอ