การฝึกโยคะท่าคันไถ Halasana (Plow Pose) ประโยชน์ วิธีใช้ และข้อควรระวัง


ท่าคันไถ

วิธีการฝึก

  1. เริ่มต้นนอนหงายจากท่าศพ shava-asana
  2. หายใจเข้าทางจมูก นอนฝ่ามือคว่ำ ก้นและสะโพกติดพื้น ขณะหายใจออกดึงเข่าไปทางศีรษะในท่างอเข่ายกเข่าขึ้นจนเข่าติดหน้าอกเข่ายังงอ (สำหรับผู้ที่แข็งแรงอาจจะไม่ต้องงอเข่าให้เหยียดขาดังรูป)
  3.  ขณะที่หายใจเข้าให้เหยียดปลายขาจนตั้งฉากกับพื้น
  4. อาจจะใช้มือช่วยดันหลังเพื่อช่วยให้หลังตั้งฉากกับพื้น

    เหยียดขาทั้งสองให้เหนือศีรษะจนเข่าตึงขาขนานกับพื้น แขนอาจจะช่วยดันหลังหรือวางกับพื้น

  5. งอลำตัว เหยียดขาทั้งสองข้างเหนือศีรษะ เข่าตึงปลายเท้ามาติดพื้นอีกด้านหนึ่ง
  6. หายใจเข้าออกทางจมูกอย่างช้าๆ ในระยะเริ่มต้นอาจจะค้างไว้ 20-30 วินาที หากทำมานานจนเกิดความชำนาญก็ให้ค้างอยู่ในท่านี้ 3-4 นาที หากเท้าไม่สามารถแตะพื้นก็ให้ค้างท่านั้นเท่าที่ทำได้
  7. กลับสู่ท่าศพทุกครั้ง
  8. แนะนำให้ปฏิบัติทุกเช้าหลังจากตื่นนอน