อาหารที่มีธาตุเหล็ก

Table 2: Selected Food Sources of Iron [17]
Food Milligrams per serving Percent DV*
ธัญพืข, 1 serving 18 100
หอยรางรม, 3 ounces 8 44
ถั่วขาว canned, 1 cup 8 44
dark Chocolate 3 ounces 7 39
ตับวัว 3 ounces 5 28
ถัว Lentils, ½ cup 3 17
ผักขม, ½ cup 3 17
เต้าหู้, ½ cup 3 17
ถั่วแดง, canned, ½ cup 2 11
ปลา Sardines, 3 ounces 2 11
ถั่วลูกไก่ Chickpeas, ½ cup 2 11
มะเขือเทศ, ½ cup 2 11
เนื้อวัว, 3 ounces 2 11
มันฝรั่ง, 1 medium potato 2 11
มะม่วงหิมพานต์ 1 ounce (18 nuts) 2 11
ถั่วลันเตา Green peas, ½ cup 1 6
ไก่ , 3 ounces 1 6
ข้าวสวย, ½ cup 1 6
ขนมปัง whole wheat, 1 slice 1 6
ขนมปัง, 1 slice 1 6
ลูกเกด, ¼ cup 1 6
สปาเกตตี้, 1 cup 1 6
ปลาทูน่า, 3 ounces 1 6
ไก่งวง, 3 ounces 1 6
ถั่ว pistachio, 1 ounce (49 nuts) 1 6
Broccoli, ½ cup 1 6
ไข่, 1 ฟอง 1 6
ข้าวกล้อง, 1 cup 1 6
ชีส, 1.5 ounces 0 0
Cantaloupe, diced, ½ cup 0 0
เห็ด, ½ cup 0 0
ชิส, ½ cup 0 0
นม, 1 cup 0 0