หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อาการ 11 ข้อที่บ่งบอกว่าขาดวิตามินบี1

วิตามินบี1หรือ Thiamine เป็นวิตามินที่สำคัญที่ทำให้เซลล์ของคนเราเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ร่างกายของคนไม่สามารถสร้างวิตามินบี1ได้เองจึงต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี1มากเพียงพอต่อความต้องการ

ปัจจัยที่ทำให้คนเราขาดวิตามินคือ


อาการที่บ่งบอกว่าขาดวิตามินบี1

1. เบื่ออาหาร

อาการเริ่มของการขาดวิตามินบี1ที่พบได้บ่อยได้แก่อาการไม่อยากอาหารหรือเบื่ออาหาร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิตามินบี1จะมีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับการอยากรับประทานอาหารที่สมองส่วน hypothalamus เมื่อขาดวิตามินบีจะทำให้รูสึกอิ่มทำให้ไม่อยากอาหาร มีการศึกษาใหนูพบว่าหากให้อาหารที่ขาดวิตามิรบี1 16 วันหนูจะเริ่มรับประทานอาหารลดลง ผ่านไป22วันหนูรับประทานอาหารลดลงร้อยละ69-74

สรุปเบื่ออาหาร

วิตามินบี1จะมีบทบาทในการควบคุมความอยากอาหารที่สมอง การขาดวิตามินบี1จะทำให้เกิดการเบื่ออาหาร


อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นอาการที่ค่อยๆเกิดหรือเกิดทันทีอาการมีตั้งแต่ไม่อยากจะทำอะไรจนกระทั่งเพลียมากิ ขึ้นกับความรุนแรงของการขาดวิตามิน

สรุปอ่อนเพลีย

แม้ว่าอาการอ่อนเพลียจะเป็นอาการที่มักจะเกิดกับโรคหรือหลายสาเหตุ ให้คิดถึงภาวะนี้หากมีอาการอ่อนเพลียในกลุ่มเสี่ยง


คนที่ขาดวิตามินบี1จะหงุดหงิดง่ายและควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ถ้าเป็นเด็กจะร้องกวน อาการหงุดหงิดง่ายจะพบได้ในภาวะแปรปรวนทางอารมณื หรือโรคทางอายุรกรรม อาการหงุดหงิดง่ายเกิดหลังจากขาดวิตามินบี1เป็นวันหรือสัปดาห์หลังจากขาดวิตามิน

สรุปหงุดหงิดง่ายเป็นอาการที่พบได้ในระยะแรกของการขาดวิตามินโดยเฉพาะในทารก


การขาดวิตามินบี1จะมีผลต่อเส้นประสาทกล่าวคือการขาดวิตามินบี1จะทำให้การตอบสนองของเอ็นข้อเข่า ข้อเท้า และข้อศอกลดลง หากขาดวิตามินมากอาจจะทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานประสานกันได้ และอาจจะรุนแรงมากถึงกับเดินไม่ได

สรุปการตอบสนองของระบบประสาทลดลง

การขาดวิตามินบี1จะทำให้การตอบสนองของเส้นประสาทลดลง


ผู้ที่ขาดวิตามินบี1จะมีความรู้สึกชา หรือเหมือนเข็มตำ หรือปวดแสบปวดร้อนของแขนและขา เนื่องจากการขาดวิตามินบี1จะมีผลต่อเส้นประสาท

สรุปการขาดวิตามินบี1จะมีผลต่อเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาแขนและขา


คนที่ขาดวิตามินบี1อาจจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งตรวจหาสาเหตุไม่พบโดยมากอาการอ่อนแรงจะเป็นชั่วขณะหนึ่ง แต่ก็อาจจะเกิดการอ่อนแรงกล้ามเนื้อในระยะยาวซึ่งไม่ทราบสาเหตุ

สรุปกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณแขนและขาอาจจะเกิดในผู้ป่วยที่ขาดวิตามินบี1


ผู้ที่ขาดวิตามินบี1จะมีอาการตามัวเนื่องจากเส้นประสาทตาจะบวมทำให้ตามัวเห็นไม่ชัด หากขาดวิตามินรุนแรงอาจจะทำให้ตาบอด

สรุปคนขาดวิตามินบี1 อาจจะมีความเสียหายที่เส้นประสาทตาทำให้เกิดเห็นภาพมัว


คนที่ขาดวิตามินบี1มักจะไม่มีอาการระบบทางเดินอาหาร แต่ก็มีรายงานว่าอาการทางเดินอาหารหายไปเมื่อให้วิตามินบี1 อาการคลื่นไส้จะพบในเด็กทารกที่ดื่มนมที่ขาดวิตามินบี1

สรุปอาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นอาการที่พบไม่บ่อยมักจะเกิดในทารกที่ได้รับอาหารที่ขาดวิตามินบี1


ผู้ที่ขาดวิตามินบี1จะมีการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย มึนงง และเป็นลมบ่อย

สรุปคนที่ขาดวิตามินบี1จะเกิดหัวใจเต้นช้าซึ่งจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย มีนงง


ผู้ที่ขาดวิตามินบี1จะมีผลทำให้เกิดหัวใจวาย ทำให้เกิดอาการบวมและเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก

สรุปการขาดวิตามินบี1จะทำให้เกิดหัวใจวาย จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย แน่หน้าอกเนื่องจากหัวใจวาย


ผู้ที่ขาดวิตามินบี1อาจจะมีอาการ สับสน ไม่รู้ตัว ไม่มีสมาธิในรายที่ขาดวิตามินรุนแรงจะเกิดอาการทางสมองที่เรียกว่า Wernicke-Korsakoff syndrome ซึ่งจะมีอาการสับสน ความจำเสื่อม หูแว่ว เห็นภาพหลอนอาการดังกล่าวมักจะเกิดในผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง

สรุปอาการซึมลง ผู้ที่ขาดวิตามินบี1จะมีอาการทางสมองซึม ความจำเสื่อมเกิดกลุ่มที่เรียกว่า Wernicke-Korsakoff syndromeมักจะเกิดในกลุ่มที่ดื่มสุราเรื้อรัง


การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินจะป้องกันการขาดวิตามินบี1 คนปกติจะต้องการวิตามินบีวันละThe recommended daily intake (RDI) 1.2 และ 1.1 ในชายและหญิงตามลำดับ

เพิ่มเพื่อน

Google