การบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่

การบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่

ก่อนจะใช้น้ำหนัก ท่านอาจจะบริหารโดยใช้มือเปล่าสักระยะหนึ่งก่อน หลังจากนั้นจึงใช้น้ำหนักที่พอเหมาะบริหาร 1 เซตก่อน เมื่อร่างกายแข็งแรงค่อยเพิ่มจนได้ครั้งละ 3 เซต

 

   ยกแขนด้านข้าง
ยืนกางเท้ากว้างเท่ากับระดับไหล่ มือทั้งสองข้างถือน้ำหนัก ยกขึ้นช้าโดยการนับ 1 ถึง 4 ค้างไว้แล้วค่อยปล่อยแขนลง นับ 1 ถึง 4 ให้น้ำหนักจรดกันข้างหน้า โดยงอข้อศอกเล็กน้อย แต่ละเซตให้ทำ 10-15 ครั้ง สำหรับท่านั่งอ่านที่นี่


   ยกน้ำหนักถึงไหล่
นั่งไมพิงพนัก หลังตรง ถือน้ำหนักไว้ระดับไหล่ เหยียดแขนจนแขนเป็นเส้นตรง แล้วจึงยกน้ำขึ้นจดระดับไหล่ ทำซ้ำ 10 - 15 ครั้ง

   ยกน้ำหนัก
นั่งหลังตรงไม่ต้องพิงพนัก แขนข้างหนึ่งวางบนต้นขา แขนอีกข้างหนึ่งยกขึ้นงอข้อศอกไปข้างหลังดังรูป a เหยียดข้อศอกให้แขนเหยียดตรงดังรูป b เวลายกขึ้นลงให้นับ 1 ถึง 4 ทำเซตละ 10-15 ครั้งต่อแขนหนึ่งข้าง

  แขน | หน้าอก | ไหล่ | ก้น | สะโพก | เท้า