การบริหารแขน

การบริหารแขนก็เพื่อให้แขนแข็งแรงและมีรูปทรงที่สวยงาม รูปที่แสดงเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ควรจะทำเซตละ 12-15 ครั้งวันละ 3 เซต แต่ละเซตให้มีเวลาพักเล็กน้อย อุปกรณ์ที่ใช้อาจจะใช้วัสดุใกล้มือ เช่นไม้คาน กระป๋องผลไม้ ขวดน้ำ เป็นต้น

การใช้ไม้พลองหรือ bar curls
alt ท่านี้เหมาะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า {bicep} ยืนกางเท้าให้มีความกว้างเท่ากับความกว้างของไหล่ เข่างอเล็กน้อย จับไม้พลองในท่าหงายมือดังแสดงในรูป a หลังตรง แขนส่วนบนแนบลำตัว ยกแขนขึ้นพร้อมกับงอข้อศอกให้ไม้พลองอยู่ในระดับไหล่ ปล่อยไม้พลองลงในท่าเริ่มต้น หากต้องการบริหารกล้ามเนื้อปลายแขนก็ให้งอข้อมือร่วมด้วย

  การใช้ bar bell

alt

ท่านี้เหมาะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า ให้ยืนแยกเท้ากว้างระดับไหล่ เข่างอเล็กน้อย ต้นแขนอยู่แนบลำตัว มือทั้งสองถือ bar bell หรือวัสดุอื่น หงายมือ ยกมือข้างหนึ่งขึ้น ขณะที่มืออีกข้างหนึ่งยกลงสลับกัน การยกขึ้นลงต้องทำอย่างช้าๆ

การใช้เก้าอี้
ท่านี้เหมาะสำหรับการบริหารต้นแขนด้านหลังแขน วางเก้าอี้ชิดกำแพง มือวางบนเก้าอี้ดังรูป น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าและฝ่ามือทั้งสองข้างดังรูป a หย่อนก้นลงให้ข้อศอกทำมุม 90 องศาดังรูป b แล้วค่อยดันมือเพื่อกลับสู่ท่าเริ่มต้นดังรูป a

 

  แขน | หน้าอก | ไหล่ | ก้น | สะโพก | เท้า