การบริหารกล้ามเนื้อสะโพก

หากท่านมีน้ำหนักเกิน ท่านจะต้องควบคุมน้ำหนักเพื่อลดปริมาณไขมัน การบริหารกล้ามเนื้อสะโพกจะทำให้ท่านมีสะโพกที่ชวนมองและมีเสน่ห์ ในการบริหารให้บริหารวันละ 3 เซต เซตละ 12-20 ครั้ง

  ยกเท้าล่าง
alt นอนตะแคง ศีรษะวางบนมือข้างหนึ่ง เท้าบนวางบนพื้น การบริหารให้ยกเท้าล่างสูงจากพื้นทำมุม 30-45 องศา พลิกตัวออกบริหารเท้าอีกข้างหนึ่ง ให้ทำข้างละ 12-20 ครั้ง


  ยกเท้าบน
ยกเท้าบน นอนตะแคงดังรูป ยกเท้าบนทำมุม 45 องศา เมื่อนำเท้าลงไม่ต้องวางเท้าบนพื้น ให้นำลงแต่อยู่เหนือพื้น ให้ทำ 12-20 ครั้งแล้วจึงสลับข้าง


  ยกและเหยียดเท้า
นอนตะแคงดังรูป วางเท้าบนไว้บนพื้น การบริหารให้เหยียดขาบน พร้อมกับยกขึ้นจากพื้น 45 องศา แล้วจึงนำเท้ากลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำ 12-20 ครั้ง

 

  แขน | หน้าอก | ไหล่ | ก้น | สะโพก | เท้า