การรักษา Steven Johnson syndrome

 

หลักการรักษาโรค steven johnson syndrome จะต้องทราบให้เร็ว และหยุดยาหรือสารเคมีที่สงสัย หรือหาสาเหตุ และรักษาต้นเหตุ

การรักษา

หยุดปัจจัยกระตุ้น

 • หากสงสัยว่าแพ้ยาต้องหยุดยานั้นทันที ผู้ป่วยมักจะได้รับยาก่อนเกิดอาการ 1-3 สัปดาห์ หากผู้ป่วยเคยแพ้มาก่อนอาการอาจจะเกิดเร็ว
 • หากสงสัยว่าเกิดจากการติดเชื้อ ต้องรีบหาสาเหตุและให้ยาอย่างเหมาะสม

การรักษาทั่วๆไป

ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคนี้ การรักษาเป็นการประคับประคอง และควรย้ายเข้าไปใน ICU หรือ BURN UNIT

 • ให้น้ำเกลือกอย่างเพียงพอ
 • หากรับประทานอาหารไม่ได้ให้ใส่สายทางจมูกเพื่อป้อนอาหาร ควรจะเริ่มต้นวันที่2 และหยุดน้ำเกลือเมื่อ2 สัปดาห์
 • หากรับประทานอาหารไม่ได้ต้องให้อาหารทางน้ำเกลือ
 • ให้อินซูลินหากน้ำตาลในเลือดสูง
 • ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ
 • ให้ยาป้องกันการเกิดแผลที่กระเพาะอาหาร
 • ให้เพาะเชื้อจากเลือด สายสวนปัสสาวะ สายป้อนอาหาร
 • หลีกเลี่ยงยาทาที่มีsulfonamide เป็นส่วนผสม เช่น silver sulfadiazine
 • ปรับอุณหภูมิห้องมิให้เกิน 32 องศาเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน
 • การทำแผลที่ผิวหนัง
 • ยาที่ใช้ทาก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าชนิดไหนดีกว่ากัน โดยทั่วไปก็ใช้วิธีชำระแผล ทำความสะอาด เพาะเชื้อทุก 48 ชั่วโมงการรักษาโดยการให้ยา

ได้มีการทดลองให้ยาหรือการรักษาโดยการกดภูมิคุ้มกัน พบว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าวิธีไหนจะดีที่สุด

 • การใช้ยา steoid ได้รับการกล่าวมากที่สุด ว่าการให้ยาในระยะสั้นจะทำให้โรคหายเร็ว แต่จากการศึกษาปี 1980 พบว่าการให้ steoid จะทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91% แต่มีผู้แย้งว่าการศึกษาสมัยเก่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการกำจัดต้นเหตุ และการให้ steroid ที่ช้าหรือขนาดยาไม่พอ
 • การใช้ยา steoid จะเพิ่มอัตราการติดเชื้อ ทำให้มีการทำลายโปรตีนเพิ่มขึ้น
 • โดยสรุปการให้ steroid ยังไม่พิสูจน์ว่ามีประโยชน์
 • ขนาดยาที่ใช้ prednisolone 1 mg/kg หากโรคเป็นมากต้องเพิ่มขนาดยา

กลับหน้าเดิม อาการของโรค

 

กลับหน้าเดิม