อาการของผู้ป่วย stevens johnson syndrome

อาการของผู้ป่วย steven johnson syndrome จะมีอาการของโรคที่เป็นอยู่ก่อน มีอาการทั่วๆไป เช่นมีไข้ ปวดตามตัว อาเจียน ที่สำคัญคือมีผื่นพุพองที่ผิวหนัง ตา และในปาก

มักจะเริ่มต้นอาการ ที่ไม่บ่งชี้ ว่าจะเป็นโรคอะไร ได้แก่

 • ไอ
 • ปวดตามตัว
 • ปวดศีรษะ
 • ไข้
 • อาเจียน
 • ท้องร่วง

อาการเฉพาะตำแหน่งได้แก่

อาการทางตา

1
1
 • ตาแดง
 • น้ำตาไหล
 • ตาแห้ง
 • ปวดตา
 • หนังตากระตุก
 • เคืองตา
 • เหมือนฝุ่นเข้าตา
 • ตามองไม่ชัด
 • ปวดแสบร้อน
 • ปวดตาเมื่อเจอแสง
 • มองเห็นภาพซ้อน

อาการอื่น ได้อาการที่เกิดขึ้นกับแต่ละอวัยวะ

 • ผื่นที่ผิวหนังจะมีผื่นลักษณะ erythema multiforme ผื่นจะเป็นตุ่มแดง หรือเป็นตุ่มพอง
 • ผื่นที่ปาก
 • แผลในหลอดอาหาร
 • แผลที่คอ
 • แผลที่กล่องเสียง
 • แผลที่ก้น
 • แผลในหลอดลม
 • แผลที่ช่องคลอด
 • แผลที่ท่อปัสสาวะการตรวจร่างกาย

สามารถตรวจพบผื่นตามผิวหนังแรกๆจะขึ้นบางแห่งต่อมาผื่นจะลามทั่วตัวปาก ในช่องปาก ตาแดงอักเสบและมีผิวลอกเหมือนผื่นในโรค toxic epidermal necrolysis

การพยากรณ์โรค

 • อัตราการเสียชีวิตจะสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรค toxic epidermal necrolysis ประมาณร้อยละ30-35
 • ส่วน Stevens-Johnson syndromeจะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 5
 • อาจจะมีโรคแทรกซ้อน ที่สำคัญได้แก่
  • การขาดน้ำและการเสียสมดุลของเกลือแร่
  • การติดเชื้อ
  • การสูญเสียพลังงานและโปรตีน
 • แผลที่เยื่อบุต่างๆ เช่น ปาก ทางเดินอาหาร ทางเดินหลอดลม
 • ตา อาจจะทำให้เกิดการอักเสบ และตาอาจจะบอด
 • ปอดบวมพบได้ร้อยละ30ของผู้ป่วยที่เป็น Stevens-Johnson syndrome
 • โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ไม่มากได้แก่ ตับอักเสบ ไตวาย

กลับหน้าเดิม การรักษา

 

กลับหน้าเดิม