โรคสะเก็ดเงินและข้ออักเสบ

ผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินประมาณร้อยละ 10-30 จะมีการอักเสบของข้อ ข้อที่พบบ่อยคือข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อหลัง

ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน Psoriasis arthritis

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจะมีข้ออักเสบได้ 10-30 % ผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดข้อแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่บางรายอาการอาจจะเป็นแบบเฉียบพลันก็ได้ อาการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้แก่

  • ปวดข้อ ข้อติด บวมและปวดรอบข้อ
  • การเคลื่อนไหวของข้อลดลง
  • ข้อจะติดตอนเช้า
  • มีการเปลี่ยนแปลงที่เล็บ
  • เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง

ข้ออักเสบที่พบบ่อยได้แก่ ข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อหลังลักษณะของข้ออักเสบที่พบบ่อยมีด้วยกัน 5 ลักษณะดังนี้

  1. Symmetric Arthritis หมายถึงการอักเสบของข้อที่เป็นเหมือนกันทั้งสองข้าง เป็นหลายข้อ อาการเหมือนกับโรค rheumatoid ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยข้ออักเสบจะเป็นมากขึ้นจนกระทั่งพิการ
  2. Asymmetric Arthritis ข้อที่อักเสบมักเป็น 1-3 ข้อเป็นด้านใดด้านหนึ่งมักเป็นข้อใหญ่เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อเท้า ข้อมือ บางรายอาจจะเป็นที่นิ้วมือ
  3. Distal Interphalangeal Predominant (DIP) เป็นข้อที่ติดกับเล็บมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เล็บร่วมด้วย
  4. Spondylitis มีการอักเสบของกระดูกสันหลังทำให้มีอาการข้อติดของคอ หลังและกระดูกสะโพก ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวแล้วปวด
  5. Arthritis Mutilans มักเป็นข้อเล็กและมีการทำลายของข้อทำให้ข้อผิดรูป

หน้าแรก ชนิดของสะเก็ดเงิน ความรุนแรงของโรค โรคสะเก็ดกับข้อ การรักษา