jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

 

มีการอักเสบของข้อทั้งสองข้าง เนื้อเยื่อรอบข้อจะบวม ข้อที่เป็นจะกดเจ็บ อาการเหมือนโรค Rheumatoid

 


หน้าแรก ชนิดของสะเก็ดเงิน ความรุนแรงของโรค โรคสะเก็ดกับข้อ การรักษา