มีการอักเสบของข้อทั้งสองข้าง เนื้อเยื่อรอบข้อจะบวม ข้อที่เป็นจะกดเจ็บ อาการเหมือนโรค Rheumatoid

 


หน้าแรก ชนิดของสะเก็ดเงิน ความรุนแรงของโรค โรคสะเก็ดกับข้อ การรักษา