โรคสะเก็ดเงิน >> ข้ออักเสบ

asymmetrical

เป็นเฉพาะบางข้อโดยมากไม่เกิน 3 ข้อ ข้อที่เป็นโรคจะบวมแดงกดเจ็บ

หน้าแรก ชนิดของสะเก็ดเงิน ความรุนแรงของโรค โรคสะเก็ดกับข้อ การรักษา

 

 

กลับหน้าเดิม