โรคผิวหนังช้าง Acanthosis Nigricans

เป็นภาวะที่ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร ขาหนีบมีการหนาตัว และมีผิวคล้ำมักจะเกิดในผู้ที่อ้วนและมีอินซูลินในร่างกายสูง

โรคผิวหนังช้าง Acanthosis Nigricans

เป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะผิวคล้ำ หนา และมีลักษณะเหมือนกำมะหยี่ มักจะเกิดบริเวณรักแร้้ คอ และขาหนีบ มักจะเกิดในผู้ที่มีอินซูลินในร่างกายมาก

อาการของโรค

ผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะไม่มีอาการ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่รู้ตัวสาเหตุ

  • ผู้ที่มีผิวหนังชนิดนี้มักจะพบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยที่มีอินซูลินมากทำให้มีการกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังมีการเจริญมาก
  • สาเหตุจากยาเช่นได้รับยา คุมกำเนิด ยา niacin
  • สาเหตุจากโรคมะเร็ง เช่นมะเะร็งทางเดินอาหาร

การวินิจฉัยโรค

ผิวหนังประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเจอขณะตรวจร่างกาย โดยมากมักจะไม่จำเป็นต้องตรวจชิ้นเนื้อ แพทย์อาจจะตรวจเลือดหรือ x-ray เพื่อหาสาเหตุของโรค

การรักษา

โรคนี้ไม่มียาหรือการรักษาเฉพาะโรค แต่อาจจะมีวิธีที่ทำให้ผื่นจางลงโดยการ

  • ลดน้ำหนัก
  • ปรับอาหารโดยการลดน้ำตาล และแป้ง

ยาที่อาจจะใช้ได้ได้แก่

  • ใช้ยาทากลุ่มวิตามินเอ เพื่อละลายขุย
  • ยารับประทานกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ (ไม่ควรซื้อยาชนิดนี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด)
  • น้ำมันปลา

เพิ่มเพื่อน