หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Raynaud's phenomenon

ภาพที่ท่านเห็นเป็นภาวะ Raynaud's phenomenon บริเวณที่สัมผัสกับอากาศหรือน้ำเย็นโดยเฉพาะมือ จะมีอาการปวด และปลายนิ้วจะมีสีเขียวภาพที่เห็นคือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วก้อยมือซ้ายเห็นเป็นสีเขียว

การรักษา

   


fb google