หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
การรับประทานอาหารถูกควบคุมโดยปัจจัยหลายอย่างเช่น ความอยากอาหาร วัฒนธรรม ปริมาณอาหาร ปัจจุบันวัยรุนได้เปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องรูปร่างค่อนข้างมากโดยนิยมคนผอม โดยมีดารา นางแบบและสื่อโฆษณาเป็นตัวกระตุ้น บางคนต้องพึ่งยาเพื่อลดน้ำหนัก

ความผิดปกติเกี่ยวกับการกินเป็นปัญหาเนื่องจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร โดยการลดอาหารอย่างมากมายหรือรับประทานอาหารโดยไม่จำกัด ความผิดปกติเกี่ยวกับการกินมักจะพบร่วมกับปัญหาเรื่องซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล โรคพวกนี้หากวินิจฉัยได้เร็วจะทำให้รักษาได้ผลดี

Anorexia Nervosa

เป็นความผิดปกติเกี่ยวการรับประทานอาหารทำให้มีการอดอาหารเอง หรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้เป็นปกติเป็นเวลานานทำให้น้ำหนักลด เนื่องกลัวว่าน้ำหนักขึ้นจะทำให้รูปร่างเสียไป

หากท่านมีเพื่อนที่มีอาการเตือนให้สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้

นอกจากนั้นผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะไม่อยากรับประทานอาหาร รับประทานอาหารเล็กน้อย บางคนนำอาหารมาชั่งน้ำหนัก คนกลุ่มนี้มักจะชั่งน้ำหนักบ่อยๆหากพบว่าน้ำหนักเริ่มจะขึ้นก็จะออกกำลังอย่างมาก บางคนทำให้อาเจียนหลังรับประทานอาหาร บางคนรับประทานยาระบาย ยาขับปัสสาวะ อาการทางร่างกายที่พบได้คือ

โรคแทรกซ้อนที่อาจจะพบได้แก่

สาเหตุและการรักษา

   

fb google