หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด Postherpetic Neuralgia

อาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัดจะมีอาการปวดแสบ บางคนบอกเหมือนของแหลมแทง อาการจะเป็นหลายเดือน มักจะเป็นในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอายุมากกว่า 50 ปี

ปัจจัยเสี่ยง

  • อายุ อายุมากเสี่ยงมากขึ้น
  • ตำแหน่งของผื่น พบว่าผื่นบริเวณใบหน้าจะมีอาการปวดประสาทมากกว่าตำแหน่งอื่น
  • ความรุนแรงของผื่น ผื่นที่เป็นมากจะมีอาการปวดมาก
  • อาการนำที่เป็นมากจะสัมพันธ์กับอาการปวดประสาท

อาการและอาการแสดงงูสวัด

การวินิจฉัย

ใช้เพียงประวัตืก็สามารถวินิจฉัยได้

การรักษา

อ่านเรื่องงูสวัด

   

fb google