หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ปวดศีรษะ

หากคุณเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนลองตรวจปัจจัยกระตุ้นและหาทางหลีกเลี่ยง

  1. ปัจจัยจากอาหาร

ถ้าหากมีบางสิ่งที่คุณรับประทานอยู่แล้วทำให้คุณเกิดไมเกรนให้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารนั้น 1 เดือน และหากไม่ได้ผลให้ลองทำแบบนี้กับอาหารชนิดอื่น ก็อาจจะทำให้ทราบว่าอาหารชนิดใดที่เป็นตัวต้นเหตุ

  1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
  1. ปัจจัยเรื่องพฤติกรรม
  1. ปัจจัยเรื่องยา
  1. ปัจจัยทางกายภาพ
  1. ปัจจัยทางฮอร์โมน
   

fb google