การตรวจวินิจฉัยโรคปวดศีรษะ

หากท่านปวดศีรษะ และไปพบแพทย์ ท่านอย่ารำคาญว่าแพทย์เอาแต่ตั้งคำถามไม่ยอมรักษา คุณต้องตั้งใจฟัง และตอบคำถามนั้น เพราะการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะจะต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยเป็นแนวทาง เพื่อจะตรวจร่างกาย หรือการตรวจพิเศษอย่างอื่น เพราะหากไม่ข้อมูลดังกล่าว แพทย์ย่อมไม่สามารถวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ คำถามที่แพทย์มักจะถาม

 • ปวดบ่อยแค่ไหน
 • ลักษณะของอาการปวดศีรษะ
 • ปวดที่ตรงไหน
 • ปวดครั้งสุดท้ายเมื่อไร
 • ปวดครั้งแรกเมื่อไร
 • ปวดแต่ละครั้งนานแค่ไหน
 • มีการเปลี่ยนแปลงของการปวดศีรษะหรือไม่ อย่างไร
 • มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่ เช่น อาเจียน ซึม ชัก
 • การนอนหลับเป็นอย่างไร
 • ปัจจัยที่กระตุ้นให้ปวดศีรษะ
 • ปัจจัยที่ทำให้ปวดศีรษะดีขึ้น
 • ประวัติการเจ็บป่วย การได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ

หลังจากได้ประวัติเรียบร้อยแล้ว หากสามารถวินิจฉัยจากประวัติแพทย์จะวินิจฉัยเลย หากวินิจฉัยไม่ได้แพทย์จะตรวจร่างกายอย่างละเอียด เจาะเลือด หรืออาจจะส่งตรวจทางรังสี คลื่นไฟฟ้าสมอง การส่งตรวจจะส่งตามที่แพทย์สงสัยว่าจะเป็นโรคอะไร

ท่านจะต้องปรึกษากับแพทย์ถามถึงการวินิจฉัย ความจำเป็นของการตรวจแต่ละอย่าง

 

 fb google