หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ปวดศีรษะ Cluster headaches

อาการปวดศีรษะ cluster เป็นอาการปวดศีรษะมาแบบชุดๆ ปวดแต่ละครั้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงเดือน ปวดเกือบทุกวัน บางวันปวดหลายครั้ง ปวดครั้งละ 15 นาที-3ชม.ตำแหน่งที่ปวดคือบริเวณหลังตาหรือบริเวณขมับ มักเป็นในผู้ชาย มักจะปวดตอนกลางคืนจนต้องลุกขึ้นมา ลักษณะปวดคล้ายถูกเข็มแทง มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น ตาแดง น้ำตาไหล น้ำมูกไหล เหงื่อออกบริเวณใบหน้าข้างที่ปวด โรคนี้บางครั้งอาจจะไม่ปวดเลยเป็นเวลาป

การรักษาด้วยยา

เนื่องจากโรคนี้บางครั้งเป็นแค่ 30 นาทีแล้วหายการใช้ยาอาจไมจำเป็น ยาที่ใช้มีดังนี้

ยาที่ป้องกันปวดศีรษะ cluster เพื่อลดความถี่ ความรุนแรงของอาการปวดศีรษะ

   

fb google