การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

เนื่องจากภูมิของผู้ป่วยไม่ดีทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้บ่อย การให้วัคซีนป้องกันสามารถลดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ Pneumococcus และ Hemophilus influenza type B

การป้องกันการติดเชื้อ

เมื่อผู้ติดเชื้อ HIV มีเซลล์ CD4 มากกว่า 200 ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อปอดอักเสบ Pneumococcus หากว่ายังไม่เคยได้ฉีดมาก่อน สำหรับผู้ที่มีเซลล์ CD4 น้อยกว่า 200 ก็สามารถฉีดได้แต่ผลการศึกษายังไม่มีหลักฐานว่าได้ผลดี วัคซีนป้องกันปอดอักเสบอยู่ได้ 5 ปีควรจะฉีกกระตุ้นทุก 5 ปีไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ Hemophilus influenza type B เนื่องจากพบได้น้อย

เพิ่มเพื่อน