หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การติดเชื้อ Herpes

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV หากภูมิคุ้มกันยังดีอยู่การเกิดโรคติดเชื้อสุกใส หรืองูสวัสจะเหมือนคนปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมาก ผื่นของโรคจะมีขนาดใหญ่ขนาด 2-7 ซม แผลจะมีอาการปวดมาก

อาการของโรค

เริ่มที่ปากจะเป็นแผลใหญ่มีเลือดออก

งูสวัสทีแขนจะเป็นบริเวณกว้างและปวดมาก

ตุ่มน้ำใสปวดแสบร้อน ถ้าเริมเกิดที่ริมฝีปากจะมีตุ่มน้ำเกิดจากเชื้อ(HSV-1), ส่วนตุ่มที่เกิดที่ทวารหนัก และอวัยวะเพศเกิดจากเชื้อ (HSV-2). ส่วนงูสวัสจะเป็นตุ่มน้ำตามแนวลำตัว หรือส่วนอื่นของร่างกายเกิดจากเชื้อ Herpes Zoster (Varicella Zoster Virus or VSV). ข้อแตกต่างของงูสวัสที่เกิดในคนปกติ และคนที่เป็นโรคเอดส์คือคนที่เป็นโรคเอดส์จะมีผื่นที่ใหญ่ มีเลือดออก มีอาการปวดค่อนข้างมาก ผื่นและอาการปวดจะใช้เวลาหายใน 2-3 สัปดาห์ ส่วนผื่นที่เป็นแผลจะใช้เวลาประมาณ6 สัปดาห์และมักเป็นแผลเป็น

การตรวจวินิจฉัยโรค

สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการดูด้วยตา การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ หรือขูดก้นแผลตรวจ Tzanck smear จะพบเซลล์หน้าตาแปลกๆ

การรักษาโรคติดเชื้อ

สำหรับไข้สุกใสใช้ยา Acyclovir , Valacyclovir , Famciclovir . จะใช้ยาในกรณีที่แผลติดเชื้อเรื้อรังโดยให้ยา acyclovir (200
ถึง 400 mg วันละ 5 ครั้ง)จนกระทั่งแผลหาย

ส่วนงูสวัสจะใช้ยา Acyclovir ( 800 mg )วันละ 5 ครั้งเป็นเวลา 5 วัน

การป้องกันการรับเชื้อ

การป้องกันการติดเชื้อ

การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

สำหรับผู้ที่มีการกลับเป็นซ้ำของเริ่มบ่อยมากก็พิจารณาให้ยา Acyclovir 200-400mg /วันละ 2 ครั้ง

   

fb google