ไวรัสตับอักเสบ ซี Hepatitis C ในผู้ป่วยโรคเอดส์

 

การติดต่อของไวรัสตับอักเสบ ซีจะเหมือนกับการติดต่อเหมือนไวรัสตับอักเสบ บี หรือโรคเอดส์ คือจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การถ่ายเลือดและที่สำคัญคือการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น คำแนะนำสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV และติดยาเสพติด

การป้องกันการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 1. การป้องกันการรับเชื้อทางเข็มฉีดยา
 • ให้หยุดฉีดยาเสพติด
 • ห้ามใช้เข็ม กระบอกฉีด น้ำที่ใช้ผสม ร่วมกับผู้อื่น
 • ใช้เข็มปราศจากเชื้อครั้งเดียวทิ้ง
 • น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำปราศจากเชื้อ หรืออย่างน้อยต้องเป็นน้ำต้ม
 • กระบอกฉีดต้องปราศจากเชื้อ
 • ใช้แอลกอฮอร์ทำความสะอาดบริเวณที่ฉีด
 1. การสักโดยใช้เข็มร่วมกันหรือสีร่วมกันอาจจะทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ควรหลีกเลี่ยงการสัก
 2. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกัน เช่นแปรงสีฟัน มีดโกนหนวด
 3. สวมถุงยางคุมกำเนิดเพื่อป้องกันแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์แม้ว่าโอกาสติดต่อจะไม่มาก

การป้องกันการติดเชื้อ

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ทุกคนควรต้องตรวจหาภูมิของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี HCV antibody เนื่องจากหากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีอาจจะทำให้เกิดโรคตับ

 • แนะนำว่าไม่ควรดื่มสุราเพราะจะทำให้เป็นตับแข็งง่าย
 • ผู้ที่ติดเชื้อทั้งไวรัสตับอักเสบ ซีและ HIV ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี หากไม่เคยติดเชื้อหรือเคยฉีดวัคซีน