การป้องกันโรคท้องร่วง ในผู้ป่วยโรคเอดส์

 

อาการที่สำคัญของผู้ป่วยโรคเอดส์ คืออาการท้องร่วง บางคนท้องร่วงเรื้อรัง เชื้อที่เป็นสาเหตุมักเป็นเชื้อที่อยู่ในธรรมชาติและไม่ทำให้เกิดโรคในคนปกติ การใกล้ชิดกับสัตว์ก็สามารถทำให้เกิดท้องร่วง ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ต้องเรียนรู้วิธีป้องกันการติดเชื้อท้องร่วง

เชื้อที่มากับอาหาร

 1. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ควรรับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบ เช่นไข่ขาวดิบ อาหารที่เตรียมจากไข่ขาวดิบเช่นน้ำสลัด Mayonnaises เนื้อหมูไก่ดิบๆ อาหารทะเลดิบๆเช่นหอย นมสดที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ น้ำผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ อุณหภูมิซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้คือ 180องศาฟาเรนไฮ ถ้าไม่ได้วัดให้ดูจากเนื้อต้องไม่มีเนื้อดิบให้เห็น
 2. ผู้ที่ติดเชื้อต้องระวังการปนเปลื้อนของอาหารเช่นการปนเปลื้อนจากมือที่ปรุงอาหาร เขียง มีด ภาชนะที่ใส่โดยเฉพาะเมื่อภาชนะดังกล่าวต้องเตรียมอาหารข้อหนึ่ง
 3. หลีกเลี่ยงอาหารดังต่อไปนี้
 • ฮอดดอกที่อุ่นขาย หากจะรับประทานต้องต้มให้สุก
 • หลีกเลี่ยงอาหารบุฟเฟ่
 • หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูปทั้งหลาย หากจะรับประทานต้องทำให้สุก
 • หลีกเลี่ยงนมสดที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ

เชื้อที่มากับสัตว์

 • หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนโดยเฉพาะถ้ามีอาการท้องร่วง
 • ไม่สัมผัสกับสัตว์และอุจาระของสัตว์ที่มีอาการท้องร่วง
 • ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์ ไม่สัมผัสอาหารสัตว์
 • ไม่สัมผัสสัตว์เลื่อยคลาน เช่นงู จิ้งจก เต่า เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไขไทฟอยด์