หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การป้องกันโรคท้องร่วง

อาการที่สำคัญของผู้ที่ติดเชื้อ HIV คืออาการท้องร่วง บางคนท้องร่วงเรื้อรัง เชื้อที่เป็นสาเหตุมักเป็นเชื้อที่อยู่ในธรรมชาติและไม่ทำให้เกิดโรคในคนปกติ การใกล้ชิดกับสัตว์ก็สามารถทำให้เกิดท้องร่วง ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ต้องเรียนรู้วิธีป้องกันการติดเชื้อท้องร่วง

เชื้อที่มากับอาหาร

  1. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ควรรับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบ เช่นไข่ขาวดิบ อาหารที่เตรียมจากไข่ขาวดิบเช่นน้ำสลัด Mayonnaises เนื้อหมูไก่ดิบๆ อาหารทะเลดิบๆเช่นหอย นมสดที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ น้ำผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ อุณหภูมิซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้คือ 180องศาฟาเรนไฮ ถ้าไม่ได้วัดให้ดูจากเนื้อต้องไม่มีเนื้อดิบให้เห็น
  2. ผู้ที่ติดเชื้อต้องระวังการปนเปลื้อนของอาหารเช่นการปนเปลื้อนจากมือที่ปรุงอาหาร เขียง มีด ภาชนะที่ใส่โดยเฉพาะเมื่อภาชนะดังกล่าวต้องเตรียมอาหารข้อหนึ่ง
  3. หลีกเลี่ยงอาหารดังต่อไปนี้

เชื้อที่มากับสัตว์

   

fb google