การติดเชื้อ Cryptosporidiosis

เชื้อนี้เป็นปาราสิตชนิดหนึ่งเรียกว่า Cryptosporidium parvum เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดอาการของโรคในผู้ป่วยติดเชื้อHIV ที่มีเซลล์ CD4 น้อยกว่า 200 จนกระทั้งเซลล์ CD4มากกว่า 200 อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อ Cryptosporidium parvum ก็จะหายไปใน 1-3 สัปดาห์ แม้ว่าอาการจะหายแต่คุณก็ยังคงมีเชื้อนี้อยู่กับคุณและคุณอาจจะแพร่เชื้อนี้ให้กับคนอื่น และคุณก็จะเกิดอาการใหม่เมื่อเซลล์ CD4 คุณต่ำลง

การติดต่อของเชื้อนี้

เชื้อนี้จะติดต่อโดยการกินเชื้อนี้ทางปากจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ สิ่งของต่อไปนี้อาจจะมีเชื้ออยู่ได้แก่

ตรวจพบเชื้อในอุจาระ

 • ผิวหนังรอบทวารหนักดังนั้นไม่ควรเลียบริเวณรอบทวารหนัก
 • ผิวหนังของสัตว์
 • กระบะให้อาหารสัตว์
 • ผ้าอ้อมเด็ก
 • เสื้อผ้า ห้องน้ำ เตียงของคนที่เป็นท้องร่วง
 • อาหารสด
 • น้ำ(น้ำดื่มบางชนิด สระน้ำ)

อาการของโรค

ถ่ายเป็นน้ำวันละหลายครั้ง ปวดมวนท้อง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย แน่นท้อง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ร่างกายขาดน้ำ เกลือแร่ในร่างกายเสียสมดุลย์ แต่บางคนอาจจะไม่มีอาการ

การตรวจวินิจฉัย

การตรวจอุจาระอาจจะต้องตรวจหลายครั้งกว่าจะพบเชื้อ การตัดชิ้นเนื้อที่ลำไส้ ( bowel biopsy) การส่องกล้องตรวจ( endoscopy)

การรักษาโรค

ยังไม่มีมาตรฐานการรักษายาที่ให้ได้แก่. Azithromycin , Paromomycin (humatin), bovine colostrum , Immuno-C , NTZ  

ให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ  Nutritional therapies.

การให้ยาป้องกัน

 • ปัจจัยเสี่ยงได้แก่เซลล์ CD4s  < 200 or 5%.
 • แต่ผลการรักษายังไม่สามารถสรุปว่าได้ผลดีแพทย์บางท่านใช้ยา Paromomycin (humatin) และ Azithromycin (ANH).ป้องกัน

การป้องกันการรับเชื้อ

การติดต่อของเชื้อนี้จะได้รับเชื้อโดยตรงจากคนที่เป็นโรค ผ้าอ้อมเด็ก สัตว์ที่เป็นโรค การดื่มน้ำหรืออาหารที่มีเชื้อโรคดังนั้นการป้องกันทำได้ดังนี้

 1. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ควรสัมผัสอุจาระของคนและสัตว์โดยล้างมือให้สะอาดหลังจากล้างก้นหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กหลังจับสัตว์ หลังทำสวนแม้ว่าคุณจะสวมถุงมือ
 2. ไม่ทำ oral sex ให้กับคู่เชื้ออาจจะอยู่บริเวณก้น ต้นขาดังนั้นไม่ควรเลียบริเวณดังกล่าว และควรล้างมือหลังมีเพศสัมพันธ์
 3. เด็กทารกและลูกสุนัข แมว นกจะมีเชื้อโรคนี้ไม่มาก อาจจะสัมผัสเล่นได้ยกเว้นสัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนหรือสัตว์ที่มีท้องร่วง
 4. ไม่ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ระวังน้ำจากสระว่ายน้ำหรือสวนสนุกเข้าปาก
 5. น้ำดื่มที่ปลอดภัยได้แก่
 • ดื่มน้ำต้มสุก 1 นาทีก็สามารถป้องกันเชื้อนี้
 • น้ำกลั่น
 • น้ำกรองที่มีขนาดของรูน้อยกว่า 1 micron
 • น้ำที่ผ่านการกรองแบบ reverse osmosis
 1. ห้ามกินน้ำแข็งที่ทำจากน้ำประปาเพราะอาจจะมีเชื้อนี้
 2. ไม่ควรรับประทานอาหารที่ใช้มือผสมหรือปรุงอาหารด้วยมือเปล่า
 3. ล้างผักให้สะอาดทุกครั้งถ้าจะให้ดีต้องปลอกเปลือกออก