โรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่ unstable angina

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่ unstable angina เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งมีอาการเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่คาดคิด และมักเกิดขึ้นในขณะพัก สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจลดลง เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลจากไขมันสะสมในหลอดเลือด ( atherosclerosis ) ซึ่งสามารถแตกออกทำให้เกิดการลิ่มเลือดซึ่งขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรควรได้รับการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอกที่

 • เกิดขึ้นใหม่
 • แย่ลง
 • หรือต่อเนื่อง

คุณต้องไปที่ห้องฉุกเฉิน คุณอาจมีอาการหัวใจวาย  ซึ่งทำให้คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะหัวใจ  เต้นผิดจังหวะ  หรือหัวใจหยุดเต้น อย่างรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างกะทันหันได้ 

 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียร

ลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดแดงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่แน่นอน ลิ่มเลือดอาจก่อตัวขึ้น ละลายบางส่วน และก่อตัวขึ้นอีกในภายหลัง และอาการแน่นหน้าอกอาจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่ลิ่มเลือดอุดตันการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง

อาการและอาการแสดง

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่คล้ายกับอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) และรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • อาการเจ็บหน้าอกหรือความดัน
 • เหงื่อออก
 • หายใจลำบาก
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • วิงเวียนศีรษะหรืออ่อนแรงกะทันหัน
 • ความเหนื่อยล้า
 • ปวดหรือกดทับที่หลัง คอ กราม หน้าท้อง ไหล่หรือแขน
 • อาการที่เกิดขึ้นในขณะพัก; กลายเป็นบ่อยขึ้น รุนแรง หรือยาวนานขึ้นอย่างกระทันหัน มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบปกติของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  และไม่ตอบสนองต่อการพักผ่อนหรือไนโตรกลีเซอรีน  [2]

ประวัติผู้ป่วยและการตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปมีความละเอียดอ่อน และเฉพาะเจาะจงสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่คงที่มากกว่าการตรวจร่างกาย ซึ่งอาจไม่มีอะไรพิเศษ ประเมินสัญญาณชีพของผู้ป่วยและทำการประเมินการเต้นของหัวใจ ซึ่งรวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก 12-lead (ECG)

การตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอกไม่คงที่อาจให้ผลดังต่อไปนี้:

 • ไดอะโฟรีซิส
 • อิศวรหรือหัวใจเต้นช้า
 • ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจชั่วคราว (เช่น ความดันโลหิตซิสโตลิก < 100 มม. ปรอทหรือความดันเลือดต่ำมากเกินไป ความดันเลือดดำคอสูง dyskinetic apex รอยแยกของ S2 แบบย้อนกลับ การมี S3 หรือ S4 เสียงบ่นซิสโตลิกปลายยอดใหม่หรือแย่ลง หรือเสียงแหบหรือเสียงแตก)
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (เช่น carotid bruit, supraclavicular หรือ femoral bruits หรือชีพจรหรือความดันโลหิตลดลง)

สัญญาณใดๆ ของภาวะหัวใจล้มเหลว รวมถึงไซนัสหัวใจเต้นเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่อ่อนแอทางสรีรวิทยา (เช่น ผู้ป่วยสูงอายุมาก) ควรกระตุ้นการทำงาน การรักษา หรือการปรึกษาหารือกับแพทย์โรคหัวใจโดยด่วน ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว

ดูงานนำเสนอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ลักษณของการเจ็บหน้าอกชนิด stable angina

 • จะเจ็บหน้าอกเมื่อทำงานหนัก เช่น การออกกำลังกาย การขึ้นบันได
 • สามารถคาดการณ์ได้ว่าทำงานหรือออกกำลังแค่ไหนจึงจะเจ็บหน้าอก
 • โดยทั่วไปเจ็บไม่เกิด 5 นาทีพักก็หายปวด
 • พักหรืออมยาขยายหลอดเลือดก็หายปวด

อาการเจ็บหน้าอกชนิด unstable angina และกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องไปโรงพยาบาล

 • อาการเจ็บเกิดขณะพัก
 • มีการเปลี่ยนแปลงอาการปวด เช่นปวดรุนแรงขึ้น ปวดนานขึ้น
 • อาการปวดไม่สามารถคาดการณ์ได้
 • อาการปวดมักจะเป็นนาน อาจจะปวดนาน 30 นาที
 • อมยาขยายหลอดเลือดไม่หายปวด
 • เป็นสัญญาณว่าจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อาการเจ็บหน้าอก Angina ในผู้หญิง

อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดในผู้หญิงอาจจะมีอาการที่แตกต่างออกไปเช่น ผุ้หญิงที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการคลื่นไส้ หายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดท้อง โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีแน่นหน้าอก บางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ กรามหรือหลัง ทำให้มาหาแพทย์ช้า

ดังนั้นหากมีอาการเจ็บหน้าอกครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงอาการเจ็บหน้าอก เช่น เจ็บรุนแรงกว่า เจ็บนานกว่า พักหรืออมยาแล้วไม่หายเจ็บ และมีอาการใจสั่นหน้ามืดเป็นลม อาการเจ็บหน้าอกแบบนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์

ให้รีบไปพบแพทย์โทรแจ้งเบอร์ 1669

การวินิจฉัย

แนะนำให้ใช้การศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไปนี้ภายใน 24 ชั่วโมงแรกในการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอกไม่คงที่:

 • การทดสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของหัวใจแบบอนุกรม (เช่น ครีเอทีนไคเนส MB ไอโซเอ็นไซม์ [CK-MB], โทรโปนิน, โปรตีน C-reactive [CRP] และเปปไทด์ natriuretic ของสมอง [BNP])
 • ตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) ด้วยระดับฮีโมโกลบิน
 • แผงเคมีในซีรั่ม (รวมถึงแมกนีเซียมและโพแทสเซียม)
 • แผงไขมัน

การทดสอบอื่น ๆ ที่อาจใช้ในการประเมินผู้ป่วย ได้แก่ :

 • ระดับครีเอตินิน
 • การทดสอบการออกกำลังกายเมื่อผู้ป่วยคงที่

การศึกษาเกี่ยวกับภาพต่อไปนี้อาจใช้เพื่อประเมินผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่:

 • การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยหลอดเลือด
 • การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปล่อยโฟตอนเดียว
 • การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
 • การถ่ายภาพเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

ดูการทำงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อนอนพักผ่อน โดยมีการตรวจติดตามทางไกลอย่างต่อเนื่อง ได้รับการเข้าถึงทางหลอดเลือดดำ (IV) และให้ออกซิเจนเสริม การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่นั้นมีความผันแปรสูง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นให้พิจารณาอย่างรวดเร็วว่าวิธีการรักษาเบื้องต้นควรใช้กลยุทธ์แบบรุกราน (การจัดการโดยการผ่าตัด) หรือแบบอนุรักษ์นิยม (การจัดการทางการแพทย์)

ยาต่อไปนี้ใช้ในการจัดการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่คงที่:

 • ยาต้านเกล็ดเลือด (เช่น แอสไพรินและโคลพิโดเกรล)
 • ยาสแตตินลดไขมัน (เช่น ซิมวาสแตติน อะทอร์วาสแตติน พิทาวาสแตติน และพราวาสแตติน)
 • ยาต้านเกล็ดเลือดหัวใจและหลอดเลือด (เช่น tirofiban, eptifibatide และ abciximab)
 • ตัวบล็อกเบต้า (เช่น atenolol, metoprolol, esmolol, nadolol และ propranolol)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น เฮปาริน)
 • เฮปารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (เช่น อีนอกซาพาริน ดาลเทพาริน และทินซาพาริน)
 • สารยับยั้งทรอมบิน (เช่น ไบวาลิรูดิน เลพิรูดิน เดซิรูดิน และอาร์กาโทรแบน)
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เช่น nitroglycerin IV)
 • ตัวยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้เกิดการสร้างแองจิโอเทนซิน (เช่น แคปโทพริล ไลซิโนพริล อีนาลาพริล และรามิพริล)

การผ่าตัดในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่คงที่อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • การสวนหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลอดเลือด

 

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่  

อาการเจ็บหน้าอกจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มักเกิดขึ้นในขณะที่คุณพักผ่อน นอน หรือออกแรงเพียงเล็กน้อย
 • มาแบบเซอร์ไพรส์ มาแบบไม่คาดคิด
 • อาการเจ็บจะนานกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่
 • การพักผ่อนหรือยามักไม่ช่วยบรรเทาอาการปวด
 • อาจแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • อาจทำให้หัวใจวายได้

การตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คง

ขั้นแรก ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะต้องค้นหาส่วนที่ถูกบล็อกหรือบาง ส่วนของหลอดเลือดหัวใจโดยทำการสวนหัวใจ ในขั้นตอนนี้ สายสวนจะถูกส่งผ่านหลอดเลือดแดงที่แขนหรือขาและเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ จากนั้นฉีดสีย้อมเหลวผ่านสายสวน ภาพยนตร์เอ็กซ์เรย์ความเร็วสูงจะบันทึกเส้นทางของสีย้อมขณะที่มันไหลผ่านหลอดเลือดแดง และแพทย์สามารถระบุการอุดตันได้โดยการติดตามการไหล  การประเมินว่าหัวใจของคุณทำงานได้ดีเพียงใดสามารถทำได้ในระหว่างการสวนหัวใจ 
ต่อไป ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ แพทย์ของคุณจะหารือกับคุณเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาต่อไปนี้: 

 1. อาจต้องมี การแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจ (PCI)  เพื่อเปิดหลอดเลือดหัวใจที่ถูกบล็อก โดยสังเขป ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การสวนหัวใจ  ตามด้วยการใช้สายสวนที่มีบอลลูนเป่าลมขนาดเล็กที่ปลาย (ดูภาพประกอบของสายสวนหัวใจ ) บอลลูนจะพองตัว บีบเปิดคราบไขมันที่เกาะอยู่ที่เยื่อบุด้านในของหลอดเลือดหัวใจ จากนั้นบอลลูนจะปล่อยลมออก และถอดสายสวนออก  ขั้นตอนนี้มักตามมาด้วยการใส่ขดลวดเพื่อให้หลอดเลือดหัวใจเปิดอยู่เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น
 2. การผ่าตัดปลูกถ่ายทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  อาจระบุได้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและประวัติทางการแพทย์ ในขั้นตอนนี้ หลอดเลือดจะใช้ในการลำเลียงเลือดไปรอบๆ ส่วนที่ถูกบล็อกของหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดทางอ้อม

ก่อนทำหัตถการเหล่านี้

แพทย์ต้องหาส่วนที่อุดตันหรือบางส่วนของหลอดเลือดหัวใจ แพทย์จะนำสายสวนผ่านหลอดเลือดแดงที่แขน หรือขาและเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ จากนั้นฉีดสีย้อมเหลวผ่านสายสวน ภาพยนตร์เอ็กซ์เรย์ความเร็วสูงจะบันทึกเส้นทางของสีย้อมขณะที่มันไหลผ่านหลอดเลือดแดง และแพทย์สามารถระบุการอุดตันได้โดยการติดตามการไหล  การประเมินวิธีการทำงานของหัวใจสามารถทำได้ในระหว่างการสวนหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบชนิด NSTEMI และ Unstable Angina เป็นโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ coronaty artery disease เป็นโรคหัวใจที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน ในระยะเริ่มแรกของโรคเราไม่สามารถแยกโรคทั้งสองได้แน่ชัดในผู้ป่วยบางราย ทั้งสองโรคจะมีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนกัน แตกต่างกันที่ กล้ามเนื้อหัวใจตายจะมีค่า Trop-t สูงแต่เนื่องจากผลเลือดที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายจะใช้เวลา 12 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกโรคในระยะแรกของโรค ลักษณะของอาการเจ็บหน้าอก

1http://emedicine.medscape.com/article/159383-overview

 

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน