โรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่ unstable angina

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่ unstable angina เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งมีอาการเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่คาดคิด และมักเกิดขึ้นในขณะพัก สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจลดลง เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลจากไขมันสะสมในหลอดเลือด ( atherosclerosis ) ซึ่งสามารถแตกออกทำให้เกิดการลิ่มเลือดซึ่งขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียรควรได้รับการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอกที่

 • เกิดขึ้นใหม่
 • แย่ลง
 • หรือต่อเนื่อง

คุณต้องไปที่ห้องฉุกเฉิน คุณอาจมีอาการหัวใจวาย  ซึ่งทำให้คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะหัวใจ  เต้นผิดจังหวะ  หรือหัวใจหยุดเต้น อย่างรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างกะทันหันได้ 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียร

ลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดแดงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่แน่นอน ลิ่มเลือดอาจก่อตัวขึ้น ละลายบางส่วน และก่อตัวขึ้นอีกในภายหลัง และอาการแน่นหน้าอกอาจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่ลิ่มเลือดอุดตันการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง

ลักษณของการเจ็บหน้าอกชนิด stable angina

 • จะเจ็บหน้าอกเมื่อทำงานหนัก เช่น การออกกำลังกาย การขึ้นบันได
 • สามารถคาดการณ์ได้ว่าทำงานหรือออกกำลังแค่ไหนจึงจะเจ็บหน้าอก
 • โดยทั่วไปเจ็บไม่เกิด 5 นาทีพักก็หายปวด
 • พักหรืออมยาขยายหลอดเลือดก็หายปวด

อาการเจ็บหน้าอกชนิด unstable angina และกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องไปโรงพยาบาล

 • อาการเจ็บเกิดขณะพัก
 • มีการเปลี่ยนแปลงอาการปวด เช่นปวดรุนแรงขึ้น ปวดนานขึ้น
 • อาการปวดไม่สามารถคาดการณ์ได้
 • อาการปวดมักจะเป็นนาน อาจจะปวดนาน 30 นาที
 • อมยาขยายหลอดเลือดไม่หายปวด
 • เป็นสัญญาณว่าจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อาการเจ็บหน้าอก Angina ในผู้หญิง

อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดในผู้หญิงอาจจะมีอาการที่แตกต่างออกไปเช่น ผุ้หญิงที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการคลื่นไส้ หายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดท้อง โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีแน่นหน้าอก บางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ กรามหรือหลัง ทำให้มาหาแพทย์ช้า

ดังนั้นหากมีอาการเจ็บหน้าอกครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงอาการเจ็บหน้าอก เช่น เจ็บรุนแรงกว่า เจ็บนานกว่า พักหรืออมยาแล้วไม่หายเจ็บ และมีอาการใจสั่นหน้ามืดเป็นลม อาการเจ็บหน้าอกแบบนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์

ให้รีบไปพบแพทย์โทรแจ้งเบอร์ 1669

 

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คงที่  

อาการเจ็บหน้าอกจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มักเกิดขึ้นในขณะที่คุณพักผ่อน นอน หรือออกแรงเพียงเล็กน้อย
 • มาแบบเซอร์ไพรส์ มาแบบไม่คาดคิด
 • อาการเจ็บจะนานกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่
 • การพักผ่อนหรือยามักไม่ช่วยบรรเทาอาการปวด
 • อาจแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • อาจทำให้หัวใจวายได้

การตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่คง

ขั้นแรก ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะต้องค้นหาส่วนที่ถูกบล็อกหรือบาง ส่วนของหลอดเลือดหัวใจโดยทำการสวนหัวใจ ในขั้นตอนนี้ สายสวนจะถูกส่งผ่านหลอดเลือดแดงที่แขนหรือขาและเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ จากนั้นฉีดสีย้อมเหลวผ่านสายสวน ภาพยนตร์เอ็กซ์เรย์ความเร็วสูงจะบันทึกเส้นทางของสีย้อมขณะที่มันไหลผ่านหลอดเลือดแดง และแพทย์สามารถระบุการอุดตันได้โดยการติดตามการไหล  การประเมินว่าหัวใจของคุณทำงานได้ดีเพียงใดสามารถทำได้ในระหว่างการสวนหัวใจ 
ต่อไป ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ แพทย์ของคุณจะหารือกับคุณเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาต่อไปนี้: 

 1. อาจต้องมี การแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจ (PCI)  เพื่อเปิดหลอดเลือดหัวใจที่ถูกบล็อก โดยสังเขป ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การสวนหัวใจ  ตามด้วยการใช้สายสวนที่มีบอลลูนเป่าลมขนาดเล็กที่ปลาย (ดูภาพประกอบของสายสวนหัวใจ ) บอลลูนจะพองตัว บีบเปิดคราบไขมันที่เกาะอยู่ที่เยื่อบุด้านในของหลอดเลือดหัวใจ จากนั้นบอลลูนจะปล่อยลมออก และถอดสายสวนออก  ขั้นตอนนี้มักตามมาด้วยการใส่ขดลวดเพื่อให้หลอดเลือดหัวใจเปิดอยู่เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น
 2. การผ่าตัดปลูกถ่ายทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  อาจระบุได้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและประวัติทางการแพทย์ ในขั้นตอนนี้ หลอดเลือดจะใช้ในการลำเลียงเลือดไปรอบๆ ส่วนที่ถูกบล็อกของหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดทางอ้อม

ก่อนทำหัตถการเหล่านี้

แพทย์ต้องหาส่วนที่อุดตันหรือบางส่วนของหลอดเลือดหัวใจ แพทย์จะนำสายสวนผ่านหลอดเลือดแดงที่แขน หรือขาและเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ จากนั้นฉีดสีย้อมเหลวผ่านสายสวน ภาพยนตร์เอ็กซ์เรย์ความเร็วสูงจะบันทึกเส้นทางของสีย้อมขณะที่มันไหลผ่านหลอดเลือดแดง และแพทย์สามารถระบุการอุดตันได้โดยการติดตามการไหล  การประเมินวิธีการทำงานของหัวใจสามารถทำได้ในระหว่างการสวนหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบชนิด NSTEMI และ Unstable Angina เป็นโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ coronaty artery disease เป็นโรคหัวใจที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน ในระยะเริ่มแรกของโรคเราไม่สามารถแยกโรคทั้งสองได้แน่ชัดในผู้ป่วยบางราย ทั้งสองโรคจะมีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนกัน แตกต่างกันที่ กล้ามเนื้อหัวใจตายจะมีค่า Trop-t สูงแต่เนื่องจากผลเลือดที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายจะใช้เวลา 12 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกโรคในระยะแรกของโรค ลักษณะของอาการเจ็บหน้าอก

1http://emedicine.medscape.com/article/159383-overview

 

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน