หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด NSTEMI

การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจของ UA/NONSTEMI

เราไม่สามารถแยกผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Unstable angina และชนิด non ST elevate mi ออกจากกันโดยการใช้เพราะเคลื่นไฟฟ้าอาจจะปกติ หรือมีเพียง ST segment depression เท่านั้น แต่ทั้งสองภาวะแยกจากกันได้โดยการตรวจเลทอด

รูปข้างล่างแสดงคลื่นไฟฟ้าที่มี ST depresion

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

   

fb google